S:a Fältskärsgatan 7 och 3:dje Tvärgatan 33 i Gävle – ägare Konsertpianist Eric Holm.

    

 

 Sa_Faltskarsgatan_7_och_3e_Tvargatan_33

 

Fastigheten S:a Fältskärsgatan 7 inrymmer sex lägenheter med tillsammans 25 rum och 1 kafélokal. Den är taxerad till 45.000 kr. och brandförsäkrad för 75.000 kr. Tomtarealen uppgår till 1.600 kvm. Nuvarande ägaren förvärvade gården 1943 av konstnären Birger Olsson.

 

Direktör Holm äger även fastigheten 3:dje Tvärgatan 33, som uppfördes 1866 och ombyggdes av direktör Holm 1920. Den moderniserades 1932. Fastigheten har 23 lägenheter och är taxerad till 82.000 kr. samt brandförsäkrad för 120.000 kr. Tomtarealen uppgår till 1.700 kvm. Ägaren är bördig från Huskvarna och bosatte sig i Gävle 1918. Han är en känd konsertsångare. År 1911 turnerade han i Finland och Ryssland, och under åren 1912—1913 företog han en omfattande konsertturné genom Amerikas Förenta stater. Även i Tyskland har han vid skilda tillfällen företagit konsertturnéer.

 

Eric Holm är född den 9 april 1882, son till verkmästare Carl Holm, född 1847, död 1889, o. h. h. Carlotta f. Ljungberg, samt gift första gången 1912 med Selma Lovisa Lundström från Filipstad, född den 27 juli 1875, död den 21 januari 1925, andra gången sedan 1927 med Hedwig Fink från Erfurt, Tyskland, född den 8 sep­tember 1888, dotter till bildhuggare Carl Fink, född 1862, död 1920, o. h. h. Hulda f. Dappleb, född 1862, död 1942. Barn: Else Hedwig Lucia, född 1927, och Carl-Eric, född 1930.

 

 Källa:   Boken ”Svenska Samhällen” från 1944 som Innehåller mycket information om bostadsfastigheter i Gävle.

——————————–

november 03, 2013

 

Gå till  Startsidan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top