Första Tvärgatan 11 i Gävle – Gårdsägare Anders Petter Sedvall

 

1a_Tvargatan_11

 

Fastigheten uppfördes omkring 1870 av skeppsredare Brodin. Den tillbyggdes 1916 och inrymmer numera 30 rum. Ekonomibyggnaderna omfattar vedbodar. Gården är taxerad till 54.000 kr. och brandförsäkrad för 75.000 kr. Tomtarealen uppgår till 750 kvm. Nuvarande ägaren förvärvade fastigheten 1922.

 

Anders Petter Sedvall är född 1876, son till lantbrukare Anders Sedvall, Hede­sunda, o. h. h. Stina f. Olsson, samt gift sedan 1900 med Brita Andersson, född i Hedesunda 1879, dotter till lantbrukaren och handlanden Anders Larsson o. h. h. Barn: Anders Oskar Edvin, född 1901, Edit Svea Birgitta, född 1903, Bror Ejnar, född 1904, Ester Lydia Virginia, född 1910, och Erik Bertil, född 1913.

 

Källa:   Boken ”Svenska Samhällen” från 1944 som Innehåller mycket information om bostadsfastigheter i Gävle.

——————————–

november 05, 2013

Gå till  Startsidan

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top