ACK, EN SÅDAN OHYGGLIG HÄNDELSE – Geflebranden 1869

 

Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.

KLICKA PÅ BILDERNA  FÖR ATT FÖRSTORA DEM, klicka därefter på tillbaka-pil för att återgå till artikeln.

 

Gefle den 12 juli 1869.  – Ett brev om Gävlebranden 1869

 

Källa till nedanstående: Från Gästrikland 1969, sid 56 – 59.

 

Det är i år hundra år sedan den stora branden i Gävle 10—11 juli 1869, då 530 gårdar lades i aska och över 8 000 människor blev husvilla. Till hundraårsminnet av branden utgavs boken »Vinden tände staden» av Helmer Viklund och Ture Karlström, och Gävle Museum svarade för en livligt besökt sommarutställning, där även återuppbyggnaden efter branden presenterades.

 

Vinden_tande_staden  Klickbar bild

 

Bland de många ting och dokument som kom fram i samband med hundraårsminnet märks särskilt en hittills opublicerad, samtida ögonvittnes­skildring. Den ges i ett brev som såsom gåva överlämnats till stadsarkivet av fröken Gurli Nygren, Stockholm. Brevet är skrivet av hennes fader, stadsmäklaren Richard Nygren till hustrun Thekla, som vid branden vista­des i »Telje» för bad och rekreation.

 

I brevet nämns namnen Algot och Ernst. Dessa var Richard Nygrens bröder, grosshandlaren Algot Nygren och tobakshandlaren Ernst Nygren. Syskonen Nygren kom från Skebo i Ununge, där fadern var bruksläkare. Av bröderna har Algot Nygren gjort sig känd som donator. Han dog ogift, och donationen till Gävle stad skulle gå till stadens prydande och förskö­nande — för parker, planteringar, för köp av konstverk m m.

 

Richard Nygren skriver med vacker handstil, men brevet är delvis svårläsligt; när arket är fullskrivet på längden, fortsätter han att skriva tvärs över den redan skrivna sidan.

 

brevkladden  Klickbart foto. 

—————————————-

 

Min älskade Gumma!

 

Tack för telegrammen af gårdagen, jag fick den nyss och svarar på den genast. — Jag hoppas du äfven fick min telegram af gårdagen! Ack en sådan ohygglig händelse — Gud vare lov att det för oss och mamma är ej värre än det är. — En Guds lycka att Lennstrands gård blef räddad annars finns endast ca 20 gårdar qvar af de närmare 700 som lågo på norra sidan ån. —

 

Lennstrands_gard    Klickbar bild.

 

Lasarettet qvarstår oskadadt men derifrån enda ned till Phoenix är allt jemnat med marken. — En sådan natt förrgår natten! Vi fingo våra saker, det jag fick ut af vårt och alla mammas ut till Nynäs och tillbragte natten i deras paviljon. Det hellregnade, åskade och blixtrade rysligt. — Alla våra saker blefvo våta dock ej särdeles farligt. Nu hafva vi allt här igen.

 

— Förmaksmöbeln utom några stolar och bordet, såsom Piano, fiol, soffa etc. brunno upp likaså hela Kabinettsmöbeln, schiffonien etc. likaså,

men ditt sybord räddade jag. I sängkammaren fick jag ut allt utom sängen (sängkläderna räddade) och nattbordet.

I köket fick vi ej just något med oss och i salen endast några stolar. Kontoret fick vi endast skrifbordet ut.

— Alla våra kläder, vårt linne och säkerhetshandlingar samt brandförsäkringsdocumenten och böckerna fick jag bergadt.

Endast dina 2ne sidenklänningar som Lina nedlagt i en kista och ställt ut på går­den uppbrann ty vi hunno ej undan med mera än vi lassat på förr än elden var omkring oss. Vi få ju sålunda vara lugna och tacksamma mot Gud att ej värre gick oss. Den förlust vi hafva skall Northern ersätta. Silfvret fick jag äfven undan. Sönderskrubbat och skafvit är visst det vi fick med oss, litet sväddt också. Algot fick allt utom kläderna förstördt men han har assureradt. Wilhelm miste allt utom litet kläder, men äfven där är det försäkrat. Algot och Wilhelm & Hilda bo nu på Sweden. Ernst lär bo i Sätra hos Brandtens. Jag tror ej han hann rädda sina kläder ens. Axels alla kläder äro bärgade. Wi må godt och väl här.

 

Min önskan och hjärtliga bön till Dig är att Du ej oroar dej det minsta utan lugnt fortsätter badkuren. Din låda med filtar etc. hann ej komma med Sture men går nu med Humboldt. Här är ej roligt att vara så att du mår bättre der och jag är lugnare då. Jag har naturligtvis mycket att ordna med så att jag ej för ögonblicket kan resa, men jag kommer snart till Dig på någon dag. Jag har öfver 1000 R. fordringar i staden hvarpå jag kan lefva till börja med och sedan så tror jag här blir mycket stora affärer ty 8 a 10 000 personer som äro husvilla och utan mat skall äta något. Hyrorna stiga oerhört. 2ne rum nere hos Lennstrands kostar 100 R i. månaden.

 

Jag har uppgjort med Mamma att hon om 14 dagar flyttar till Stockholm och jag öfvertager våningen till samma hyra hon sjelf har nu. Hyrer jag då ut 2ne rum så kan jag i dess ställe få 1 kontor på söder der alla menniskor bo. Berggrens hus vid nybron blef räddadt märkvärdigt nog och der kommer Gubben Grape att bo. Annars bo de på landställena, och i byarna runtomkring. Då jag såg och hörde alla dessa stackars famil­jer med många barn midt i natten i förfärligt väder liggande ute på åkrar och vägar, barnen våta fröso och nu därtill svält kan jag ej annat än tacka Gud för att han ej ställt oss på lika prof med stad. En lycka var det att Du var borta i Telje ty derigenom slapp jag hafva omtanke för Dig och kunde egna mig uteslutande åt berjningen och mig sjelf.

 

Här är en ryslig syn, alla dessa nakna murar och skorstenar till tusental och hvilken olidlig stank och lukt samt rökigt. Södra sidan om ån är visserligen hotad af flyeld från elden i ruinerna här på norra sidan men jag tror ingen fara blir sedan man nu lyckats rädda Brädgårdarna ty då hade elden rasat äfven utom staden.

 

Var nu förståndig och lugn min älskade Thekla — stanna der lugnt och bada och laga att du blir frisk det är hufvudsaken. Jag sköter mig nog här endå, lita på det. Helsa Wännerna der. Må väl, skrif snart, jag skrifver ånyo så snart jag får tid.

 

Din evigt tillgifvne och trogne Richard

 

P S. Lilla fogeln är räddad han äfven. Luthens fick undan endast litet kläder. De bo på Fiskartorpet. Ann på Rio. Huru de fick bergadt vet jag ej ännu. Elma blev sjuk just då Katastrofen inträffade, men är nu bra igen. Berndsons bo i Hemlingby. David Grapes hos Löfvanders på Alvik. Tandfjells på Holmsund, men de hafva hela sitt lager räddadt här hos oss. (Det var oassureradt) Lena har varit outtröttlig ock om oss. Så att henne äro vi stor tack skyldiga — Anna har även gjort hvad hon kunnat — Mamma och Alida hälsa dig hjerteligen. Det strömmar flera tusen människor från landet in hit för att hjelpa men tillgången på föda blir därigenom knap­pare. Undsättning kommer dock snart. Det var så hett vid stora ån fastän det brann på endast ena sidan, att vattnet puttrade och kokade i ån. Tro­ligen till följd af den massa Brännvin Win olja etc. som rann ned dit.

 

Läs här om branden i sin helhet!

—————————–

juli 19, 2013

Gå till Startsidan     Sammanställt och kompletterat med externa länkar samt extra foton av lisse-lotte@danielson.be

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top