Carl Erik Rahm

Kultur, Profiler I-P

1838 Wilhelmina – av Ingvar Henricson.

Ur boken “Drömmar om seglande skepp” Gävles   sjöhistoria i kaptenstavlor.   Barkskeppet Wilhelmina byggdes av John Hillman på Södra varvet i Gävle 1838 för Lars Petter Löthman och Carl Erik Rahm. Löthman hade köpt andelar i briggen Catharina Christina redan under de svåra tiderna på tjugotalet. Några år in på trettiotalet började .allt fler […]

Ingvar Henricson

Wilhelmina emigrantskepp, utdrag ur Stångjärn och emigranter

Nedanstående text är Utdrag ur Ingvar Henricsons kapitel om “Stångjärn och emigranter”, sidan 33, Från Gästrikland 1996 “Ett land likt himmelriket…”. Emigrationen via Gävle till Nordamerika vid mitten av 1800-talet. “Wilhelmina” 1846 Skeppet “Wilhelmina” ägdes av ett litet rederi med grosshandlare Carl Erik Rahm som huvudredare. Dess besättning mönstrade på i Gefle den 23 juni

Scroll to Top