Gävlebranden 1869, ur två skilda perspektiv

"Mina Gefleminnen"Ett stycke kulturhistoria från 1870-talet. Författare: Erik Söderström. Minnen från en 6-årings upplevelser: Den 13 juli 1869 kom elden lös i snickare Erlandssons verkstad, inte så värst långt från vårt hem hos Borgens. Det tog eld i en limpanna. Verkstaden låg i ett trähus, mitt i sommaren torrt som torrved, och snart brann och knastrade hela huset. Det var sammanbyggt med andra trähus, nu mitt i sommaren torra som torrved även de, och snart brann hela kvarteret. Read more [...]

Pigan Catharina Westerberg dömd till döden för barnamord

  Pigan Catharina Westerberg född 1830 i Valbo - dömd till döden för barnamord 1861 den 18 februari S.D Sedan Kongl Majts Befallninghafvande uti skrivelse den 24 januari, som den 27 i samma månad kommit Domhafvande tillhanda, jemte tillkännagivande att Pigan Catharina Westerberg blivit inom Gefleborgs Län häktad och till Länshäktet i Uppsala införpassad för det hon skall i december månad år vid Harnäs Bruk inom Elfkarleby socken framfött ett foster och genast derefter Read more [...]

Emigrationen till Nordamerika vid mitten av 1800-talet

  LÄNKAR: Ellis Island - svenskarnas försmak av Amerika! Att besöka Ellis Island Att Anlända Läkarkontroll Karantänstationer - Pesthus THE FORGOTTEN OF ELLIS ISLAND Deaths in Quarantine, 1909-1911 Förhör Att lämna Ellis Island Photo Gallery for Quarantine Station and Ellis Island   Innehållsförteckning Allmänt Vad är utvandring? Utvandringen till Amerika. Hur reste de? Var bodde de? Amerikakofferten Svenska ortnamn Kvinnoemigration Äventyret Nya Sverige Tidig emigration Read more [...]

Gamla Söders fina vattenledning, Erik Wickberg

  Den nära och bekväma tillgången till färskvatten var självfallet i äldre tider av långt livsviktigare betydelse än i de moderna vattenledningarnas tidevarv, och källorna blev därför ett slags centralpunkter för bebyggelsen. I nordligaste delen av Källgränd, strax före dess mynning i Västra Islandsgatan, bildade Islandskällan en sådan centralpunkt för Söders befolkning. Till minne av Islandskällan fick Källtorget ett brunnskar med fontän. Utgrävning 1959. Vit stenlagd Read more [...]

Blodsdramat på ångaren Prins Carl och fastigheten övre Bergsgatan 11

  ”Nordlundska gården” är ett uttryck, som man ibland kan få höra av äldre Söderbor på tal om fastigheten Övre Bergsgatan 11. Detta gårdsnamn är så tillvida oegentligt, som man förgäves får söka efter någon Nordlund i fastighetens ägarelängd. Dess uppkomst sammanhänger nämligen med en av gårdens forna hyresgäster, John Filip Nordlund som var en massmördare och den näst sista personen som avrättades i Sverige.     John Filip Nordlund   Nordlund föddes i Read more [...]

Utdrag ur brev från Carin Garberg (f. Sehlberg) till äldsta barnet sonen Carl den 16 juni och 17 augusti 1833

  Bruksinspektor Carl (1805-1838) blev blott blev 33 år och var 28 år när han fick detta brev. Bland hennes 11 barn var det bara två stycken som överlevde henne. Miljön på Segelduksfabriken var osund och de flesta dog av lungsoten som kom i olika omgångar.   -----------------------------       Jag får med största ledsnad för dig berätta den olycka, som hände mig förleden Söndags afton kl 9, att Elden förstört mitt stora hus som nyss blivit repareradt och låg som en Read more [...]

Kriget 1808-1809 som spred epidemier och död i Gäve föredrag av Mats Hemström

      Eva Lindelöw Sjöö (chef för Stadsarkivet) presenterar Mats Hemström, filosof och dr i historia samt dessutom arkivarie. På Arkivens dag 14 november 2009 under temat: "På Liv och död" - berättar Mats om kriget 1808-1809 som spred epidemier och död i Gävle.       År 1808 låg Sverige, som då även bestod av Finland, i krig med Ryssland, Danmark och Norge vilket skapat stora problem även för Gävleborna. De största problemen fanns inom själva armén Read more [...]

Slummen på besök i kasernen efter stadsbranden 1869, barackeländet

Branden som orsakade denna katastrof Efter branden fanns det tusentals Gävlebor som inte hade någonstans att ta vägen. Så länge det var sommar bodde de i den tältstad som växte fram på Sätraåsen, och framåt hösten kunde de första barnfamiljerna flytta in i nödbaracker som i all hast snickrats ihop på olika håll i staden. Dessa 21 byggnader ritades aldrig in på några kartor och man vet idag inte exakt var alla låg. De sju första byggdes i alla fall på Stora Holmen i det Read more [...]

Gyllene tider i Gävle på 1800-talet av Ann Nilsén 2007-06-27

    På 1800-talet fick Gävleborna äntligen bedriva hantverk utanför städerna då tullstaketen var borta. Då försvann tullen vid S Tullbomsgatan, Västertull, Stora och lilla Sjötullen och nu var frihandel tillåten. Nu började även bankväsendet att växa och det skedde samtidigt ett byte av riksdag.   Borgerskapet tar kontrollen över ekonomin och man lade stor vikt vid uppförandet hos allmänheten. Det blev stora kontraster mellan adeln och den framväxande arbetarklassen. Vid Read more [...]