Sveriges ordförandeskap i EU – efter halvtid, PUG 2009-10-29 av Kristina Zetterström och Nanna Kallas

PUGs program hösten 2009.

 

————————————————————————————————-

Klicka på nedanstående bilder …. och på Pilen Bakåt i Explorers övre vänstra hörn om du vill återgå och klicka på nästa bild i större format.

Inleder gör

Kristina Zetterström, departementsråd vid Sekretariatet för Kommunikation EU 2009I själva Kommunikationssekretariatet arbetar 24 personer inom 6 ansvarsområden som bl a översätter webben till engelska och franska.

 

Gemensam webbplatsSe2009.se

 

Loggan skall ge “En visuell identitet”. På frågan: Vad associerar ni till när ni ser loggan – hördes en lågmäld skämtsam kommentar från någon i publiken –”Sverige tar över hela världen”. Seriöst syftar loggan på ljus, världen, klimat, dialog, öppenhet. Ljuset kommer nedifrån och har fokus på norra Europa med Sverige som ordförande och med i EU:s kärna!

 

Vad har skett efter halva tiden – Man har prioriterat utmaningar och jämfört med ordförandeskapet 2001.

 

Vad är visionen för andra halvåret? Det satsas på Kulturevenemang med olika artister ute på turné. Information och dialog sker med allmänheten (som nu här på PUG). Det skall hållas drygt 3.300 möten och de flesta i Bryssel. I Sverige kallas till 13 möten. Som ordförandeland får man inte sätta egna intressen i första hand utan se till helheten.

 

Europeiska unionen skall hantera kriser som sker hela tiden. Som exempel kan nämnas den Ekonomiska krisen med Arbetslöshet och Klimatfrågan.

 

Institutionella frågor behandlas övergripande. Som exempel tillsätts nya Europaparlamentariker och kommissionärer. Resultat inväntas från Lissabonfördraget.

 

 

Vid EU-mötet 09-10-29 blev EU:s medlemsländer överens om att ge Tjeckien undantag från Lissabonföredraget. Tjeckiens författningsdomstol väntas komma med ett utslag om huruvida Lissabonfördraget är förenligt med landets författning den 3 november 2009.

 

 

Vilka övervakningsorgan behövs för att lösa den ekonomiska krisen?

 

 

För att följa klimatavtalet måste alla aktörer träffas för olika insatser. Det stora problemet är finansieringsfrågan.

 

 

Olika åtgärder måste vidtas enligt Stockholmsprogrammet.

 

 

EUs ÖstersjöstrategiDet måste finnas ett liknande samarbete kring Östersjön som det som finns kring Medelhavet och som även motverkar Trafficking.

 

 

EU, närområdet och världen. Vara öppna med medborgarna i fokus.

 

 

Ordförandeskapets huvuduppgifter. På arbetsgruppsnivå, ambassadörsnivå, komministernivå och 2 på toppmöten i Bryssel (okt, dec) samt att företräda EU gentemot övriga parter.

 

 

Ett bra ordförandeskap tar hänsyn till allas gemensamma bästa och har god beredskap för oförutsedda händelser.

 

 

Mål för kommunikationsarbetet (pdf-fil). Att berätta om fördelarna med ett EU-medlemsskap – ge ett positivt intryck av Sverige och visa upp oss.

 

 

Målgrupper för kommunikationen är Allmänheten, Vidareinformatörer samt Massmedia. Sveriges förra ordförandeskap anses vara väldigt lyckat.

 

 

Visuell identitet är ledord för kommunikationen. Att skriva på ett begripligt sätt samt översätta allt till engelska innan materialet publiceras.

 

 

———————————————————

Nu fortsätter

 

Nanna Kallas, biträdande generalsekreterare på sekretariatet för EU-möten. Staben består av ca 70 personer som skall utvärdera 113 Sverigemöten. Det är 6 möten per dag och 7 dagar i veckan som om fattar 23.000 delegater bestående av t ex ministrar, statssekreterare och etermedia.

 

 

Uppdrag SES:09Att litet skämtsamt informera unga väktare om att det är finansministern och inte statsministern som kommer”.

 

 

Regeringskansliet består av ett eget sekretariat som ligger litet avsides.

 

 

Vid anställning av personal väljer man gärna övriga grupper som behärskar ett visst område bäst. T ex låter man journalister ge service till andra journalister.

 

 

Trots att det finns mycket pengar avsatta, 890 miljoner, är det viktigt att man hela tiden har koll på budgetramarna då allt ingår. T ex krävs 421 miljoner enbart för möten 2009-2010 och dessa slantar går fort åt.

 

 

Ett möte följer mottot “det skall fungera bra men inget överdåd“. Gärna öppenhet utan staket men under säkra former. Servera ekologiskt, närproducerad mat – ingen snaps i Malmö men gärna Kiwiks ost och spettekaka.

 

 

Ett möte återstår i Malmö.

 

 

Att vissa orter väljs ut beror ofta på tillgång till stora lokaler.

 

 

Vid val av partners väljer man de leverantörer som man har upphandlat eller har ramavtal med.

 

 

Idag väljer man mindre regional spridning än vid förra ordförandeskapet 2001.

 

 

Uppdragets förutsättningar är mycket tufft men roligt.

 

 

Säkerhetsvakter bestämmer vilka dörrar som skall vara öppna och hur bevakning och säkra transporter skall ske.

 

 

Lokaler iordningställs i förväg. Ofta tar man med sig speciella bord och använder egen teknik. Som kuriosa använder man logotypen – orange längst ned på t.ex. stolar. Vid filmer och overheadbilder så visas detta på samtliga väggar så att alla har god överblick. Det finns också fina skulpturer (i form av öronsnäckor) som man tar med för att pryda lokalen i mitten. Egna tekniker installerar både ljus (egna taklampor) och ljud själva men återställer allt mycket noggrant efteråt.

 

 

Inför konferensen har man god service med namnplastbrickor, deltagarförteckningar, tolkar och tolkbås. Sverige skänker även små gåvor men inget överdåd – ett exempel kan vara en linneduk. Ibland utdelas Läkerol-askar eller USB-minnen.

 

 

Medielogistik är att tillhandahålla bra “Arbetsplatser”. I år använder man sig av TV4 som huvudsändare.

 

 

Möteskoordinatorer planerar allt i detalj (när mötesdeltagarna kommer – när de hälsar på varandra – minutscheman med andra ord). Ofta händer små oförutsedda handlingar och då gäller det att “bevara sitt lugn”…..

 

 

Ledningen har det övergripande ansvaret men är beroende av en stor personalgrupp.

 

 

——————————————–

 

Vi tackar för ett mycket professionellt framförande som har varit oerhört givande både med

 

blomma och kram.

 

 

Det var ett härligt, glatt och effektivt team som besökte oss!

 

Fotat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson

 

Senast uppdaterad: 2009-11-02

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top