Länspolismästare Christina Forsberg berättar PUG 2010-09-23

 

Se Höstens program 2010.

PUGs föreläsning 2010-09-23.

 

Vår kvinnliga länspolismästare Christina Forsberg

berättar om sin verksamhet.

Christina i hel mundering.

Christina är chef för hela Polismyndigheten i Gävleborgs län där totalt 600 personer är anställda.

I dagsläget är de uppdelade på 6 olika orter mot att tidigare ha varit 10 st. 4 små kommuner som Ockelbo och Hofors hade tidigare begränsad öppethållning och saknade passhantering. Lokalerna var dyra och de hade ej möjlighet att ha folk synliga ute i samhället. Nya regler infördes nu genom att man bad andra myndigheter om hjälp med service och öppethållande. Detta sparade in på åtskilliga kostnader som i stället kunde användas ute på fältet.

Gävle är det största lokalkontoret där 80% av myndighetens personal är poliser. Övriga anställda är fotografer, analytiker, kommunikatörer, socionomer och utredare. Utredarna består dels av poliser och dels av övrig personal. Christina är den första kvinnliga polismästaren i Gävleborgs län, i Stockholm finns Karin med motsvarande tjänst och i Skåne Eva.

 

Carin Götblad i Stockholm.

När Christina kom till Gävle fanns det i hela Gävleborg bara 16% kvinnliga chefer. Idag har siffran utökats till 21%. Kostnaden för hela verksamheten uppgår till 375 miljoner/år, en svindlande summa. Av detta används 75% till löner till de 600 anställda. Det krävs skyddskläder, vapen, specialvapen, datorer och lokaler. En vanlig polismans utrustning kostar t.ex. 33.000 kr.

När Christina sökte den nya tjänsten som polismästare uppstod oro i leden. Hon saknade polisiär arbetslivserfarenhet, var kvinna och dessutom ung, endast 41 år. Dock saknade hon definitivt inte erfarenhet från ledarskap då hon som utbildad jurist haft flera chefstjänster inom Kronofogdemyndigheten, bl. a. i Gävle.

Så fort som de sökandes namn tillkännagavs började journalisterna ringa. Hon blev kallad till intervju och fick sedan börja sin tjänstgöring under 2 månader i Uppsala genom att åka radiobil under dagtid, kvällstid, nattid och helgpass. Det var bara att ta på sig skyddsvästen och åka i omväxlande polisbil och civil bil. Hon fick vara med när de använde alkotester samt bad om uppvisande av körkort vilket hon tyckte var mycket intressant och lärorikt.

Christina fick även lära sig att skjuta och hon klarade pistolen med tillhörande kompetensprov. Hon fick träna på att använda batong och tvingades att själv känna på att få litet pepparspray i ögat för att lära sig hur oerhört ont detta gör och därför bara använda det i yttersta nödfall. Detta spray verkar inte på en drogad person. Det finns enormt mycket Narkotika och droger i Sverige vilket drabbar ungdomar som känner sig osäkra i glappet mellan barn och vuxen och Christina möter en hel del narkotikaberusade ungdomar.

Christina uppmanade oss som har möjlighet att tisdagen 5/10 2010 kl 20.00 titta på TV4 + i deras serie ”112 – på liv och död” då det första avsnittet sändsochdär Gävleborgspolisen är med. När hon blev tillfrågad om Gävle ville vara med sa hon – det är självklart – och vi får där stifta bekantskap med Josefin, Magnus och Thomas under deras verksamhet från i somras.

Gävlepolisen blir TV-stjärnor!

Det blir även en föreläsning om detta tisdagen 26/10 i Länsbiblioteket kl 18 – eller 19, närmare info kommer i tidningen.

Christina ser det hela från ett annat perspektiv med ögon utanför polisverksamheten vilket tillför nya dimensioner i tänkandet att angripa problemen.

Ett av polisens huvudmål är att minska brottsligheten. Gävleborgs län är ett av de bästa länen enligt statistiken över anmälda brott per 100.000 invånare i hela Sverige. Dessa faktiska siffror skall jämföras med själva upplevelsen av att känna trygghet. Det är viktigt att inte bara ta emot anmälda brott utan även att se till att dessa utreds på ett tillfredsställande sätt.

Polisen skall även ge bra service till allmänheten, ett exempel på detta är passhantering. Idag gäller ett pass endast under 5 år mot tidigare 10 år. Man behöver inte längre ta med sig ett foto utan detta tas digitalt på plats. Det är 24.000 ansökningar om pass i hela länet/år. Det skall ges tillstånd till demonstrationer, vapen, evenemang etc. Kronprinsessan bevakas av polisen i den mån Säkerhetspolisen begär stöd från oss. Normalt sett är det deras huvudansvar.

Gävle satsar på att utreda mycket grova brott men vi har ej några MC-brottslingar beroende på att ett stort polisuppbåd tidigare störde en planerad fest i norra delen av länet. I regel finns hjärnan i det hela på en helt annan plats. I år är det mindre brottslighet här då man hela tiden försöker ”störa” och stöta bort så mycket våld som möjligt.

Brott i nära relationer ökar och det är faktiskt positivt genom att det tidigare har varit ett stort mörkertal. Barn och kvinnor har inte vågat berätta då de inte visste till vem de skulle vända sig. Polisen har nu ett stort samarbete med Blåklockan som gör ett toppenjobb. T.o.m. barn måste ibland byta identitet och få ett nytt namn för att inte en hotfull pappa skall kunna hitta dem.

Misshandeln utomhus ökar på cityfester eller lönedagar och då drabbas främst yngre killar. När pengarna tagit slut eller ”tjejen gjort slut” ökar aggressiviteten. Unga killar utan jobb vill ofta inte heller flytta till annan ort.

Totalt har dock inbrotten och skadegörelserna minskat. Intressant är att studera vad som nu händer när man har tagit bort Klotterplanket vid museet.

Christinas huvudmål är att få Bättre trivsel på arbetsplatsen, man skall ”skutta dit, skutta omkring och skutta hem” – då gör man verkligen bra ifrån sig!

Ha roligt och vara glad på sin arbetsplats – att “skutta” av iver över att få prestera.

Det görs ständigt medarbetarundersökningar. Tidigare var det mycket dålig stämning och då låg man på jumboplats. Nu har det ökat till över medel och medarbetarna känner stort förtroende vilket känns bra men man får inte slå sig till ro – det är en ständig process.

Regelbundet samarbete med blåklockan, åklagaren samt andra kommuner görs för att bedöma en gemensam problembild, dra åt samma håll och besluta om vem som skall göra vad. Detta skall utvärderas senare.

Idag väntar 4.000 ärenden på att utredas, det är alldeles för mycket och deras mål är att till årsskiftet endast ha 2.500 ärenden kvar.

Christina menar att hon ofta ”sticker ut hakan” och hennes målsättning är att de år 2013 blir nominerade tillSveriges modernaste myndighet” som är en mycket fin utmärkelse. Hennes personal skall känna att hon tror på dem och att de tillsammans kan förverkliga detta.

Läs mer på NÅGRA av alla länkar som finns om henne:

Länspolismästare är gravid!

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.39802-nya-lanspolismastaren-vill-ha-kul-pa-jobbet

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.217010-forsta-dagen-for-nya-lanspolismastaren

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=3395609

http://www.polisen.se/Stockholms_lan/Om-polisen/lan/Ga/op/Polisen-i-Gavleborgs-lan/Organisation/Ledning/Om-var-lanspolismastare-Christina-Forsberg/

———————————————-

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson 

Senast uppdaterad: 2010-09-26

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website