PUG Gävle program hösten 2009

 

Se även vårens program 2008, höstens program 2008ochvårens program 2009.

Pugs historik samt Konstnär och Pugs 1:e ordförande – Olle Lundgren.

PUG:s program hösten 2009

Ordförande: Göran Severin, 026-187158, Vice ordf: Kerstin Jacobsson 026-681882

Sekreterare: Kerstin Westlund 026-513859, Kassör: Else-Britt Talts 026-623970

Plats: Per Eriksson-salen i Länsmuseet, Strandgatan 20 i Gävle.
Tid:

Torsdagar kl 13.30 – 14.30, biljetter delas ut vid museets reception från kl 13. Antal platser är 140 st.

(Dessa uppgifter gäller om inget annat anges i programmet.)

————————————————————————————-

24 september Årsmöte kl 13:00, Obs tiden! Därefter Per Eriksson – den generöse och kulturelle brukspatronen.

Anna Forsberg; antikvarie vid Länsmuseet Gävleborg. Anna blev tyvärr sjuk och ersattes av 1:e Antikvarie Dan Lorén som kåserade kring Fotografins historia och Länsmuseets bildsamlingar.

Uppföljning av detta föredrag

1 oktober Senioruniversitetet Alf Henrikson

Christer Åsberg; professor, Bibelkommissionens huvudsekreterare Uppföljning av detta föredrag

8 oktober Rikssprängningen som kom av sig. Finsk-svensk gemenskap efter 1809

Torkel Jansson; professor i historia vid Uppsala universitet Uppföljning av detta föredrag

15 oktober Caravaggio – (Konstverk)

Thomas Hård af Segerstad; universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Uppföljning av detta föredrag

22 oktober Och han seglade ständigt. Odysseus – mannen, myten, minnet

Weste Westeson; mytolog, tidigare länsbibliotekarie Uppföljning av detta föredrag

29 oktober Sveriges ordförandeskap i EU – efter halvtid

Kristina Zetterström; chef för Sekretariatet för kommunikation EU 2009Uppföljning av detta föredrag

5 november Stora Björnen Händel, en man som gjorde god musik och goda affärer

Ingemar von Heijne; radiorösten Uppföljning av detta föredrag

12 november Odlad mångfald – bevarat kulturarv

Rainer Hertel; lantmätare, fotograf och fritidsodlare, verksam i Sesam, som fröodlar och bevarar hotade kulturväxter Uppföljning av detta föredrag

19 november Sigge Palmaer – missionären, diversearbetaren

Sigge Palmaerberättar om sina år i Afrika

26 november George Gershwin – “En rapsodi i blått

Göran Olsson; jazzkännaren, berättar i ord och bild

3 december Vingar över Gästrikland Lars Hillström och Lars Debrén; författare till boken om Gästriklands flyghistoria
10 december Det friska åldrandet

Rutger Seth; överläkare

——————————-

Senast uppdaterad: 2009-12-10

Länkat av Lisse-Lotte Danielson.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website