Äldres ensamhet och FACEBOOKGRUPPER

Jockes-grupp

Vi som tycker Gävle var finare förr   (foto ovan)

 

Läser i GD 9/8 2015 att en allt större åldrande befolkning lever isolerade och känner stor ensamhet och utanförskap. Många av deras egna vänner har redan avlidit och de har ingen att dela sina  gemensamma minnen med från barndomen eller ungdomen.

Se GDs länk:

Ensamma världen över, förenen eder”

 

Jag kommer direkt att tänka på Gävles Facebookgrupper och då speciellt ”Vi som tycker Gävle var finare förr”. Där finns mängder av gamla foton och under dessa kommentarer  från Gävlebor som minns både byggnader och händelser som är knutna till resp. foto. Det är med andra ord en växande historiebok där alla dels kan läsa om andras minnen och dels komplettera  dessa med sina egna.

 

Jag har ofta tänkt att man på gemensamt  äldreboende  borde ha sitt fikarum kompletterat med dator, internetuppkoppling, filmduk och med länk-adress till den översta gruppen

 

Dessutom finns den andra Gävlegruppen som till största delen visar dagsläget.

 

Från Gävle

Du vet att du är från Gävle om

 

Varför inte låta par unga personer som idag är arbetslösa, förbereda sig på att berätta om vissa foton samt fråga om de inneboende kände igen sig? Detta borde motverka demens samt väcka glädje och kanske stimulera de boendes samtal  sinsemellan mellan dessa träffar. Varje ungdomslett möte på kanske 1 timme per gång kunde upprepas  två fasta vardagar per vecka. Åhörarna kan då samtidigt berätta om sina egna minnen betr bilderna och den som leder diskussionen får själv avgöra när det är lämpligt att övergå till nästa foto.

 

Visar det sig vara en lyckad satsning finns det mängder av material som den berättande personen kan plocka från webbadressen och förbereda sig för inför nästa presentation.

 

Någon tekniker inom kommunen kan hjälpa till med inköp av utrustning samt installation och lära upp presentatörerna hur tekniken fungerar.

 

Det blir billigt för samhället men skulle ändå ge så oerhört mycket tillbaka. Detta koncept kan användas på samtliga äldreboenden när det väl har kommit igång och då får ungdomarna säkert egna idéer om vidareutveckling.

 

Varje träff kan sedan kompletteras med gemensamt fika vilket stimulerar de boendes egna samtal sinsemellan. Efterlyser någon ett speciellt foto från en viss plats så kan kontakt tas med Facebookgruppen för att antingen söka bland eget material eller skaffa fram bilder via Kommunarkivet.

 

De personer som håller i dessa  träffar  kan sedan utöka sina tjänster genom att resa runt på olika äldreboenden. Det ena ger det andra…  Jag tror helt på denna idé.

 

Ringa kostnad, tillgång till arbetslös arbetskraft, tillgång till foton samt redan inkomna kommentarer på nätet, gör att dessa presentatörer själva kan välja vad de vill berätta om inför varje träff.

————————

Sedan finns det äldre som inte har fått något äldreboende och känner sig ensamma trots att de kanske har god kontakt med barn och barnbarn, Det hindrar inte att de kan känna sig ensamma ändå utan att ha någon att dela sina minnen med. Till deras barn och barnbarn föreslår jag därför följande:

 

Köp dem en dator, skaffa internetuppkoppling och avsätt en inlärningstid för att visa er kära släkting. Man kan enkelt leka in dessa kunskaper om man skaffar dem ett Facebookkonto samt skriver enkla anvisningar. Sedan ägnar ni några kvällar med att träna dem, naturligtvis är de rädda och osäkra från början och slår ifrån sig era förslag men ge er inte. Skämta och ta litet i taget. När de väl vet hur man gör så kan de själva kommentera och bli delaktig i en fantastisk gemenskap med många i samma ålder. Bättre present kan ni aldrig ge dem, tro mig!!!

Lisse-Lotte Danielson

Apropå mitt förslag som handlar om äldre på seniorboende eller om äldre överhuvudtaget.  

Min son skickade mig ett amerikanskt filmavsnitt som visar när en grupp tonåringar förklarar för seniorer hur de skall göra för att kommentera och lägga in sina inlägg på FACEBOOK. 


(Det är en automatisk översättning som förklarar vad det handlar om).

https://www.facebook.com/lisselotte.danielson/posts/10154066608544638

———————————

Publicerat 2015-08-09 för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

2 thoughts on “Äldres ensamhet och FACEBOOKGRUPPER”

  1. Krumeluren

    Det finns redan seniorsurf på stadsbibblan. Om de orkar ta sig dit, så får gamlingarna sakkunnig hjälp att t ex söka på Google, eller sociala medier som Facebook, Twiiter mm. Håll utkik när bibblan har seniorsurf! Brukar gå att läsa på gavle.se, eller via annonser i Gävletidningarna.

    1. Ett mycket bra tips Krumeluren. Hade ingen aning om att det fanns seniorsurf så det är mycket BRA ATT DU NÄMNER DETTA.

      Däremot tror jag att de äldre på äldreboenden inte är lika medvetna om datavärlden utan behöver MYCKET hjälp då det är ett stort steg för många. Speciellt de som lider av demens tror jag har stor glädje av mitt förslag när det gäller att få titta på gamla foton från sin egen ungdom och diskutera dessa med likasinnade.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top