Utdrag ur ”MED HEROS PÅ HAVEN” – av Ingvar Henricson

Mr Agent we are sinking!

 

 

Från boken ”Mister Agent, we are sinking”. Öden och äventyr kring Haegerstrands, på världshaven sen 1859.

 

 

Per Johan Haegerstrand levde mellan 1825 – 1905 då han fyllde 80 år. De största delägarna var då John Rettig och Ernst Engwall som hade fyra tjugondelar var. Haegerstrand själv samt hans svärson Axel Lagerholm ägde tre tjugondelar var.

 

Efter Haegerstrands död 31 okt 1905, tog svärsonen Axel Lagerholm över som ny chef för företaget. Axel hade stort inflytande på allt som rörde sjöfarten i Gävle och han var vice ordförande vid drätselkammarens byggnadsavdelning som ansvarade för hamnen. Redan 1885 hade man avskaffat hamnstyrelsen.

 

I  augusti 1905 invigdes den nya hamnen ute vid Fredriksskans och tidigare under året hade Lagerholm, byggnadschef Ekelund, hamnkapten Grundberg och baningenjören Victorin lämnat ett förslag till fortsatt utbyggnad.

 

John Rettig dog i juli 1907, ännu ej fyllda 60 år. Skeppare Nyström på båten ”Heros” klappade ihop 1908 och fick ett brev från Lagerholm där det stod att han var uppsagd.

 

Gävles nye komet inom sjöfarten, Erik Brodin tog makten över fartygen då han valdes till vd för Ångfartygs AB Gefle. Övriga i styrelsen har hans far Olof August Brodin, David Forsman, Ernst Engwall och Sven Herman Åhström, Erik blev också  chef för Rederi AB Heros och hade året före blivit chef för Rederi AB Drott.

 

1909 blev Firman P J Hagerstrand aktiebolag.

 

Axel Lagerholm flyttade till Stockholm och fortsatte med agenturer och startade en konsultfirma i elbranschen. Han hade 1904 föreslagit att Gävle skulle skaffa sig spårvagnar och i maj 1909 var rälsen på väg från Tyskland.

 

Räls till spårvagn

 

 

 

 

 

 

Axel hade varit med om att bygga hamnen i Fredriksskans, och dessutom lämnat ett förslag till fortsatt utbyggnad som kunde räcka i hundra år, kanske kände han sig färdig med stan.

INGVAR HENRICSON

 

GÅ TILL STARTSIDAN!


Public. 2016-07-25 av Lisse-Lotte Danielson för Gaveldraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top