SPÖKSTADEN PÅ BRYNÄS ÄR EN LIVSFARLIG LEKPLATS – Av Robert Rosén

 

Publicerat i Gefle Dagblad torsdagen 8 november 1973

Från en urklippsbok av okänt ursprung.

 

 

Spokstaden

 

Några rivningshus på Brynas har blivit ett skräckområde för små­barnsföräldrar i trakten. En mängd gamla träkå­kar står övergivna, och brandfaran är stor, lik­som olycksriskerna. Kvar­teren ska bort till förmån för den statliga byggforsk­ningens förvaltningshus, men ännu så länge står rivningskåkarna kvar och bildar en otrolig slum. även efter Gävlemått mätt. Skälen är de vanli­ga — inköpsformaliteter och evakuering av hyresgäster försenar rivningen,  men snart ska den trots allt komma igång ordent­ligt.

 

— Gävle kommun håller just nu på att avsluta inköpet av tom­terna, säger avdelningschef Stu­re Rosenlund. Så fort kommunen är lagfaren ägare till tomterna ska saneringen börja.

 

De många fastigheterna — som ligger vid Brynäsgatan mellan bl a Första och Andra Tvärgatorna — har enligt uppgift hittills ägts av ett par byggbolag. Flera av husen har stått tomma under en längre tid, kanske i åratal i en del fall. Ändå har de inte rivits, men nu har förberedelserna för saneringen börjat.

 

I vissa fall påstås evakueringen av hyresgästerna ha dragit ut på tiden eftersom det är svårt att skaffa dem likvärdiga lokaler. De flesta husen är uppenbarligen tomma sedan lång tid, men då medför i stället överlåtelseproces­sen att husen får stå kvar tills allt är klart.

 

Under i varje fall de senaste dygnen har det pågått försök att spika igen en del fönster och dör­rar, men arbetet är hopplöst. I stort sett varenda dörr och föns­ter på alla hus i området är borta. I ett hus ut mot Brynäsgatan är varenda skyltfönster borta, och tom de allra minsta barnen kan ta sig in utan svårigheter.

 

Om ett sådant hus börjar brinna är det fråga om sekunder innan det är övertänt. Elden sprider sig med en otrolig fart i ett hus med så snabb syretillförsel som det blir när alla dörrar och fönster är borta.

När brandkåren nyligen var ute och rekognoserade inför diskussio­nen med myndigheterna om riv­ningsfastigheterna kom det plöts­ligt ut några smågrabbar ur ett hus. De hade varit inne i de livs­farliga fastigheterna och lekt.

 

På tomterna finns det dessutom skrot — t ex bil vrak — och över­allt finns det risk för skärsår ef­tersom glas och andra vassa föremål ligger utspridda. Och inne i uthus och liknande medför vir­kestravar och spånhögar ofta att fastigheterna i princip är uppbygg­da som ordentliga vedbrasor. Där leker barnen.

 

Nu har myndigheterna — som GD tidigare omtalat — tillsam­mans med bl a brandkåren dis­kuterat möjligheterna att på­skynda saneringsprocessen. De praktiska problemen medför trots det att rivningshusen får självdö som vanligt. Trots att ingen kan­ske vill det ser nedre Brynas ut som en enda stor sophög, men nu hoppas bl a de intillboende att sa­neringen ska gå snabbt.

 

Trasig_ruta

 

ROBERT ROSÉN

 

Se Facebookgruppens kommentarer:

—————————-

maj 02, 2013

Gå till Startsidan    Sammanställt  av Lisse-Lotte_2012_nov lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top