Kv Springer i Gävle

 

Publicerat i Gefle Dagblad Söndag 24 maj 1998

Text: Åsa Nilsson och Foto: Mats Åstrand

 

Kv Springer

Brynäsgatan 3 – 9

 

På kartor från 1600- och 1700-talen finns ett deltaliknande område som sträcker sig från nuvarande polishuset och österut nedströms Gavleån.

 

Här på den södra sidan av Gavleån bestod deltat av ett tiotal holmar, Islandsholmarna. Översvämning med svallisbildning drabbade årligen området, därav namnet.

 

Kvarteret Springer är en rest av de fiskeboställen som låg i deltaom­rådets angränsande fastlandsdel. Husen är byggda omkring år 1800. På de långsmala tomterna, cirka 10 meter breda och 40 meter långa, ligger boningshuset mot gatan och sjöbodarna längst ut på tomten vid den sedan 1890 igenlagda Islandslillån. Ett femtiotal sjöbodar kantade Islandslillån upp mot Gavleån i höjd med dagens polishus.

 

Skötbåten för hemmafiske lades till vid sjöboden i Islandslillån. De stora fiskebåtarna, haxarna förtöjdes längre österut,i den inre fjärden. Ar 1764 fanns 60 haxar (tvåmastade däckade skutor eller större båtar). Den sista haxen seglade år 1900.

 

Varje vår lastade fiskaren sin haxe med familj, drängar, pigor, hus­djur, för sex månader i något fiskeläge längs norrlandskusten. Den bästa fiskehamnen, Ulvön i Ångermanland, fick ta emot 30 extra hus­håll under en sådan period.

 

Sammanslutningen av fiskarna i Fiskarsocieteten bildad 1738, var stadens näst största societet och hade stort inflytande över stadens po­litiska liv. I takt med ökade arrenden för fiskevattnen längs norrlands­kusten, minskade inkomsterna för Gävlefiskarna och därmed också det politiska inflytandet.

 

————————————————————————————-

 

april 17, 2012

 

 

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..