Karlssons gamla hus står kvar – av Anders Wennberg

 

Publicerat i Gefle Dagblad måndag 13 november 2006

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Den gamla porslinsfabriken är i bakgrunden

 

Snart 90-årige Åke Kanerud, Stock­holm, kontaktade oss för att be om hjälp med att spåra upp var hans farfar Johan Karlsson bodde någonstans. I kyrkböcker och andra handlingar har Åke lyckats ringa in det till området kring Karlsberg.

  

Men det är nog fel. Den bild vi fick låna skickade vi till Stads­arkivet som till en början gick all­deles bet. Det där med Karlsberg verkade inte alls stämma, konsta­terade Maud Selén.

 

Huset i dag.
Det gamla huset är kvar

Och så här det ut i dag. Det gamla huset står kvar men i övrigt har det hänt en hel del.

 

-Men som tur var har vi ibland besök av “oraklet från Söder”, Åke Nyhlén, som löste det här på en gång. Det gamla huset finns kvar än i dag på Fleminggatan, mitt emot gamla porslinsfabriken, meddelar Maud.

 

Åke Nyhlén och Väinö Helgesson tog med sig bilden och gick dit för att bli riktigt säkra. Och det är nog inget tvivel, den gamla porslins­fabriken som brann i början av 1900-talet hade en sådan upphöj­ning på taket, det kunde man kon­statera genom att titta på ett foto från branden. Och det gamla trä­huset finns alltså kvar.

 

Åke Nyhlén säger också att det fanns en chef på porslinsfabriken som hette Kanerud.

 

 

Så långt har vi alltså kommit och det är inte dåligt. Men vi ska för­stås berätta lite mer om Åke Kaneruds förfader. Johan Karlsson föd­des i Garpenberg 1844 och ackor­derades ut tillsammans med sina syskon när fadern dog 1853.

 

 

I husförhörslängder var Johan upp­tagen som en av arbetarna vid Garpenbergs gårds gruvor. Då han fyllt 16 år flyttade han till Horn­dals Bruk men återvände två år senare.

 

 

 

Han gifte sig med Anna Elisabet från Ockelbo den 26 december 1876 och samma dag flyttade makarna till Gävle. I Gävle finns Johan omnämnd som arbetare, kusk och senare som timmerman.

 

 

Foto från 1915
gruppbild av släkten Karlsson

 

Foto från 1915. Personerna på bilden är från höger Johan Karlsson, Anna Ingeborg Karlsson, Anna Elisabet Karlsson, Karl Johan Karlsson (Åkes far), hans bror Edvard och hans syster Karin med make Georg Sandell och deras två barn.

 

Gruppfotot som Åke Kanerud har lånat ut är från 1915 då hans mor Anna Ingeborg Karlsson besökte sina svärföräldrar i Gävle första gången.

 

Johan Karlsson blev mycket gam­mal, de sista åren bodde han på Gävle sjukhem och han avled 1940. Då var han med sina drygt 96 år Gävles äldsta invånare.

 

Anders Wennberg

 

Kompletterande inlägg från Barbro Sollbe dagen efter 14 nov 2006

 

Apropå gårdagens artikel om det gamla huset vid porslinsfabriken och familjen Karlsson/Kanerud.

 

 

Märkligt nog fanns det en verkmästare vid Gefle Porslin som hette inte Kanerud men Carnerud, Ivar i förnamn, född 1897. Hans far Gustav Karls­son var ugnsarbetare vid Rörstrands porslinsfabrik i Stockholm och blev, som fackligt aktiv, utrensad efter storstrejken. Med flera arbetskamrater kom han i stället 1911 till den nystartade fabriken i Gäv­le.

 

 

Som 14-åring, efter att just ha slutat skolan, bör­jade Ivar som elev åt Herbert Perje på fabrikens gravörverkstad. Men på grund av ett ögonfel passa­de detta arbete inte så bra för Ivar, varför han flyt­tades till rågodstryckeriet. Det var där man la mönster på godset innan det glaserades. Resultatet blev outslitligt underglasyrmönster.

 

 

Jag intervjuade Ivar Carnerud, som blev kvar på Gefle Porslin under hela sitt yrkesliv, och det blev en artikel i GD 25 april 1979.

(Denna artikel har jag tyvärr inte tillgänglig/Lisse-Lotte Danielson)

——————————————

 

Fick på Luciadagen 13/12 2013 ett kompletterande foto från Lars Erik Gille, boende i Malmö, som visar hans farmor och farfar med familj som bodde på Fleminggatan 21. Mer info, se nedan:

 

 

Lars Erik Gille kompletterar ovanstående kort med följande information:

 

Lilly och Klas Gille, min farmor och farfar, bodde i huset
Fleminggatan 21 förmodligen från 1912 och fram till 1918
då flyttlasset gick till Norrköping.
Barnen är fr.h. Åke, Inga-Lisa och den lille i vagnen är
min pappa Olle. Bilderna är tagna 1915 och, som det verkar,
samtidigt med de på familjen Karlsson.
Farfar var en mångsysslare inom idrotten och ganska känd
vid den här tiden. Bland annat var han svensk mästare och
innehade svenskt rekord i stavhopp.

 

Lars Erik Gille, Malmö

 

—————————————————————–

december 16, 2013

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..