Drottninggatan 24, kv Oxenstierna, snart dags för rivning – Moniqa Swälas

Publicerat i Gefle Dagblad  7/3 1985

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

BILDEN ÄR KLICKBAR FÖR FÖRSTORING.

 

Om en dryg må­nad kommer ytterli­gare en fastighet att rivas vid Drottningga­tan i Gävle. Det är PK-banken som ska beredas plats för sina nya lokalerDrottningatan 24, kvarteret Oxenstierna. De bu­tiker som i dag är inhysta i fastigheten har erbjudits ersätt­ningslokaler.

 

PK-banken börjar nu få bråttom med rivningen efter­som rivningslovet går ut i april. Huset måste därför bort snarast trots att två av de butiker som  är inhysta i fastigheten ännu inte fått ersättningslokaler.

 

De två butikerna är dels en damfrisering och dels ett änd­ringsskrädderi. De båda har erbjudits bland annat ombyggda kontorslokaler i fastig­heten Drottninggatan 10, men butiksägarna har ännu inte lämnat besked om de godkän­ner lokalerna.

 

Det största problemet med att hitta lokaler åt de små butikerna är att de i de nuva­rande lokalerna haft en exceptionellt låg hyra, säger Håkan Andersson Fastighetsägarförening. I medeltal har de betalat endast 3.500—4.000 kronor om året. Nya lokaler kommer att bli betydligt dyrare.

 

Malungsboden lägger ned

 

Wåhls Ur har accepterat flyttningen och kommer i fort­sättningen att dela lokaler med Dam Intim tvärs över gatan. Malungsboden däremot kom­mer att lägga ned sin verksam­het på grund av rivningen.

 

– Vi har inte hittat någon lokal med lämplig hyra, säger Lennart Niss Johnsson, Ma­lungs Skinnbutiker AB.

 

Några färdiga skisser på det nya PK-bankshuset finns inte än men om byggnationen går planenligt kommer huset att stå klart 1987.

 

Drottninggatan 24 är ett av de få hus som finns kvar efter Gävles återuppbyggnad vid branden 1869. Byggmästare John Fredrik Lindeberg byggde huset 1870 och kvarte­ret fick senare namn efter riksdagsmannen Oxenstierna som deltog i 1792 års riksdag.

 

Fastigheten ägdes under de första åren av järnhandlare Fischer.

 

 

Gävles järnhandlarhörna

 

Vid sekelskiftet förvärvades fastigheten av järnhandlare Au­gust Olsson. Mellan åren 1903 och 1967 ägdes huset av konsul Löfgren och såldes därefter till det kommunala Brynäs Bygg.

 

Konsul Löfgren var far till den kände gävlebon Folke Löfgren. Folke Löfgren är född i huset på Drottninggatan 24 och bodde där i 31 år.               

 

 

Huset har i mer än 100 år varit Gävles järnhandlarhörna  och butikerna ägdes i tur och | ordning av Fischer, August Olsson, Rudolf Andersson,  Axell & Bucht, Torsten Andersson & Erik Dafgård, Ragnar Andersson och Sven Bäcklund.  1973 upphörde järnhandeln och Malungsboden övertog lokalerna.

 

MONIQA   SWÄLAS

——————————–

November 2 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..