Hans Hagelins kassaskåpsfabrik

  Publ. i GD 2/6 2008   Denna fabrik grundades 1857 av hovslagaren och smeden Hans Hagelin – som till en början tillverkade kassakistor – och övertogs efter hans död 1899 av sonen Theodor Hagelin. I början av 1900-talet tillverkades också vågar.             När sonen avled 1904 övertog ett aktiebolag  Jacob Wennberg  verksamheten.     1899 fick fabriken lokaler i hörnet Nygatan/Hattmakargatan. En еng. hiss förband de två våningarna och en vindsvåning.   På 1930-talet övertogs fabrikslokalerna efter Flensburgs Pliggfabrik i Marielund.     1951 köptes företaget upp av Gävlefirman J. Anderssons Kassaskåpsfabrik, och det nya namnet blev Hagelin-Andersson.   Såväl verkstad som kontor centraliserades till den gamla pliggfabriken på Kungsvägen 17.   1952 ströks namnet Andersson och företaget fick namnet Hagelins Kassaskåpsfabrik AB. Ägare och chef var under många år Rune Andersson.   Fabriken brann 1956, och året därpå flyttade företaget till en fastighet i hörnet Jägargatan/Skogmursvägen i Sörby. Senare köptes fabriken upp av koncernen Värdeskydd, som 1973 köptes att brittiska John Tann Security and RoburSafe. Den svenska grenen, Tann Sweden AB, blev svenskägd 1986 med namnet Tann Värdeskydd AB och köptes 1988 av Rosengrens, som efter två år beslutade lägga ner tillverkningen i Gävle. Fabrikslokalerna i Sörby har senare övertagits av Ericsson.   Gå till Startsidan! Publ. 2016-07-02 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com  Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen! Related Articles Översiktlig historik kring stadsplaner, av Sten Hillman   Sten Hillman OBS. När ni klickar på en länk och kommer in i Gefle Dagblads arkiv […] Rekordmånga bygglov beviljade i Gävle- 700 första halvåret. Enligt GD 20/6 2016 så har Rekordmånga bygglov blivit beviljade i Gävle. Det har t ex […] Först i Sverige med Coca-Cola var ANTONS VINRESTAURANG – Ulf Ivar Nilsson     Coca-Cola kom till Sverige sommaren 1953 och landets första […] Almagrundet – en pigg 120-åring. Efter att ha gått av stapeln för 120 år sedan är Fyrskeppet Almagrundet sedan i höstas […] I Klockgjutarparken och på Hemköpstomten byggs 150 nya lägenheter Publ. 31/5 2016 i GD   GÄVLE 150 nya lägenhe­ter ska byggas i Gävle. […] Hudar i Läkerolfabriken – Ulf Kriström     Fotot av Carl Larsson ingår i Länsmuseets […] Kungl Hälsinge regementes kamratförening 1943 och 1951    Otto Lindwall   Denna artikel var införd i Kungl. Hälsinge regementes […] Berättelsen om Cigarren Havanna – Maggie Kort Berättelse om  lång Historia och en Havanna –  av Maggie Gustavsson […]