ÅRSKORT 1999 HEMBYGDSFÖRENINGEN GÄVLE GILLE- Ingvar Henricson

 

 

 

 

De sista sjöbodarnaIslandsholmen ca 1890. Islandsholmen var en ö tills Islands Lillån fylldes igen 1888. I sjöboden längst till höger finns Arvid Källbergs viktualiehandel. Han ville köpa tomterna men fick nej eftersom Gefle Stad hade större planer för området. Härvid sjöbodarna byggdes sen Dalapalatset under åren 1896-98. Till vänster om slupen som torkar segel ligger en pråm och där bakom skymtar en skötbåt uppdragen på det gamla Fiskarvarvet. I bildens högra kant syns en av de dykdalber som skyddade Svängbron mot påsegling. (Foto i Länsmuseets arkiv)

 

Ingvar  Henricson

Läs mer av Ingvar Henricson!

 

————————–

december 15, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..