Avan Limbus Art Museum

Invigning av Avan Limbus Art Museum Onsdag den 21 augusti 2007 kl 11.00 Avans nya golfbana, hål nummer 4, parkering vid gamla snötippen”
Tisdag den 21 augusti kl 11.00
Avans nya golfbana, hål nummer 4,
parkering vid gamla snötippen

Ett museum utan väggar
När besökaren på Avan Limbus Art Museum ser sig omkring vandrar blicken över mjukt böljande och välskötta gräsmattor. Beroende på årstid, väderleksförhållande och tid på dygnet skiftar landskapet karaktär men ett bestående intryck är dess grönhet. Många av människorna på området rör sig i maklig takt från hål till hål. Platsen var tidigare stadens soptipp men är i dag en golfbana – att den dessutom är ett konstmuseum kan vara svårt att uppfatta. Institutionen består inte av någon fysisk byggnad och ännu märkligare är att samlingen i stort sett saknar synliga föremål. Ett museum är det lika fullt: ett museum för det gränslösa.

 

Det kanske blir tydligare om vi tar det hela från början. Den 21 augusti 1982 reste konstnären Hans Limbus Tjörneryd åtta granitmonoliter på den då nyligen nerlagda soptippen Avan i Gävle och förklarade området varandes en gigantisk skulptur. Genom denna handling förvandlades platsen till ett konstverk med både historiska och samtida dimensioner. En soptipp kan beskrivas som den materiella avlagringen av samhällets frånsida och på Avan ligger, förutom den aldrig sinande strömmen av skräp, också stora delar av stadens rivna byggnader, vilka i ”faustisk” anda skövlats på sextiotalet för att ge plats åt det nya. För den arkeologiskt sinnade utgör soptippar av detta slag en källa till kunskap om det moderna livet. När Avan på konstnärers vis appropierats och monoliterna stod på plats grävde Limbus dessutom ner 700 gatstenar – alla inristade med siffran sju – för att skapa vad han själv kallar ett avskiljningslager.

 

En viktig länk i kedjan skedde under en ateljévistelse i Paris 1983 då han myntade begreppet Status Limbus. Det beskriver ett tillstånd av gränsöverskridande som bland annat tar formen av himmelsskulpturer av rök och aska, vilka han vid en rad tillfällen låtit uppföra med specialutrustade flygplan. Mellan 1983 och 1988 genomfördes systematiska nergrävningar av preparerade dukar och objekt på ett stort antal heliga platser. Auktionen fick titeln Status Terra Nova. Därefter har dukarna grävts upp och flyttats till Avan (där de nu ligger begravda) eller förvandlats till aska som används för att skapa de ovan nämnda skulpturerna i luftrummet över soptippen.

 

Arbetet gick vidare och den 12 oktober 1992 inleddes Limbusation Expedition (avslutad i Rom den 17 februari 2000). Expeditionen inmutade Jungfruberget i Falun och där gjordes 76 nergrävningar av ansamlingsdukar och tonband. Dessa så kallade Mission Results har senare spritts till ett antal platser: Avan, Rom, Miletos och slutligen till Limbus Centre of the Universe i Barra do Cunhau i Brasilien – den ort från vilken Hans Limbus Tjörneryds nya expeditioner utgår.

 

Nergrävningarna av stenarna fick en fortsättning. Från var och en av samlingarna har två stenar tagits och av dessa totalt 152 stenar finns 76 på Avan, 31 är placerade på heliga platser runt om i världen, 7 är i ständig rörelse ombord på flygplan, båtar eller andra farkoster, och 38 tvillingstenar kommer att placeras i Sydamerika. Varje nergrävning har dessutom markerats med en särskild ”spacestick” – markörer som sedan använts för att peka ut ytterligare undersökningsområden.

 

I Hans Limbus Tjörneryds konstnärliga universum spelar (den eviga) staden Rom en framträdande roll och där påbörjades den 17 februari 2000 operation Lifeboat/Scialuppa di Salvataggio. Projektet, som kommer att pågå i exakt 34 år och avslutas den 17 februari 2034, är på olika sätt kopplat till det som sker på Avan. Men de geografiska förbindelser som upprättats med platser på jorden – från Jungfruberget till Brasilien – sträcker sig i själva verket ännu längre bort. För att underlätta kontakterna med det okända finns på Avan en inflygningfyr för UFAO:s (Unidentified Flying Art Objects). I samband med att fyren invigdes 2002 ristades luftrummet över soptippen med himmelsskulpturer; denna gång med material från Limbusation Expedition som bränts till aska. Det faktiska återbruket – och i en vidare mening de cykliska processerna som genomsyrar inte minst naturen – är en grundläggande komponent i Limbus arbeten.

 

Ytterligare ett av de objekt som befinner sig ovan jord är skulpturen 7. Den flyttades till Avan 2003 för att manifestera mötesplatsen för de nergrävda gatstenarna och den är en fixeringspunkt som hjälper oss att uppleva också de inte omedelbart förnimbara delarna.

 

Det har nu gått ett kvarts sekel sedan Hans Limbus Tjörneryds första aktioner på soptippen ägde rum – öppnandet av Avan Limbus Art Museum sker på självaste tjugofemårsdagen av denna händelse – och han har beskrivit området som både en mötesplats och ett övergångsområde. Nu har Avan blivit en hierofani, det vill säga en helgad plats, vilket nog inte ska betraktas som en slutpunkt utan som en början på något nytt.

 

Kanske bringar det historiska förloppet någon klarhet i vad Avan Limbus Art Museum faktiskt är. Att det är ett ovanligt museum behöver knappast sägas. Eftersom nästan allt är nergrävt och dolt handlar det om något annat än att på traditionellt vis betrakta föremål av skilda slag. Själv har konstnären beskrivit det som ett ”tankeskulpturmuseum”. Det är en fascinerande och motsägelsefull bild: att tanken äger skulpturens fysiska påtaglighet. Men Avan Limbus Art Museum är paradoxalt också i den meningen att det lyckas kombinera det ogripbara och visionära med en handfasthet som kan sammanfattas i uttrycket: Gräv där du står!

 

Niclas Östlind, intendent på Avan Limbus Art Museum

För information kontakta Hans Limbus Tjörneryd, 073-786 8008

  Senast uppdaterad: 2007-08-16

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..