AB Möbelproduktion Gefle på 1940-talet

 

 Ur:  Beskrivning över Gefle med omnejd.

 

 

 

Kungsgatan 3

Teckning av KE Johannesson

 

 I samband härmed flyttades verksamheten till betydligt större lokaler vid S. Kungsgatan 3, omfattande nästan ett helt kvarter. Till bolagets verkställande direktör utsågs firmans förutvarande disponent Sven Andersson , vilken varit chef för firman sedan år 1913 och verksam inom rörelsen sedan år 1906.

 

 

Firman förfogar över vackra utställnings- och försäljningslokaler, snickeri- och tapetserarverkstäder, justerings- och bonarverkstad samt rymliga lagerrum. Försäljningen omfattar möbler av alla slag, uteslutande kvalitetsmöbler, mjuka mattor, gardiner, möbeltyger, linoleum 111. m. och inredningar utföras av egna inredningsarkitekter. Inredningar ha bl. a. utförts till statliga och kommunala verk och inrättningar, såsom Gefle Centrallasarett, Ljusdals lasarett, Ludvika lasarett samt barnhemmet Källbäck i Gefle m. fl. Företaget sysselsätter ett 20-tal personer.

 

 

Efter Söders sanering fick MP nya lokaler vid Södra Kungsgatan. Företaget flyttade på 1980-talet till nytt möbelvaruhus i hörnet Södra Kungsvägen-Österbågen i Hemlingby.
MP sålde möbler och textilier och hade inredningsarkitekter anställda för uppdrag till bland andra lasaretten i Gävle, Ljusdal och Hudiksvall samt statliga och kommunala verk.

 

 

Möbelproduktions Rokokomöbel från 1940

 

Firman förfogar över vackra utställnings- och försäljningslokaler, snickeri- och tapetserarverkstäder, justerings- och bonarverkstad samt rymliga lagerrum. Försäljningen omfattar möbler av alla slag, uteslutande kvalitetsmöbler, mjuka mattor, gardiner, möbeltyger, linoleum 111. m. och inredningar utföras av egna inredningsarkitekter. Inredningar ha bl. a. utförts till statliga och kommunala verk och inrättningar, såsom Gefle Centrallasarett, Ljusdals lasarett, Ludvika lasarett samt barnhemmet Källbäck i Gefle m. fl. Företaget sysselsätter ett 20-tal personer.

 

 Ur:  Gefle från A – Ö.

 

 MP sålde möbler och textilier och hade inredningsarkitekter anställda för uppdrag till bland andra lasaretten i Gävle, Ljusdal och Hudiksvall samt statliga och kommunala verk.
När verksamheten upphört var bland andra Arne Imsen spekulant på fastigheten för Maranatas räkning. Intressen fanns även för att där bygga en moské, men i stället utvecklades en affärsgalleria i huset.

———————–

april 15, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top