3:dje Tvärgatan 37 på Brynäs i Gävle – Fru Edith Pettersson

 

 

  

3e_Tvargatan_37

 

Fastigheten är uppförd i två våningar och ritningarna till den godkändes av Gävle stad 1893. År 1910 godkändes ritningarna till källarvåningen, som då skulle använ­das till biograflokal. Den är numera lagerrum.

 

Byggnaden inrymmer för övrigt 16 rum, är taxerad till 35.000 kr.-samt brandförsäkrad för 45.000 kr. Tomtarealen uppgår till 943 kvm.

 

Edith Pettersson är dotter till möbelhandlaren P. J. Lindberg o. h. h., samt gift med F. Pettersson. Från ett föregående gifte har hon sonen Nils Otto Erlandsson. Källa:   Boken ”Svenska Samhällen” från 1944 som Innehåller mycket information om bostadsfastigheter i Gävle.

 

Källa:   Boken ”Svenska Samhällen” från 1944 som Innehåller mycket information om bostadsfastigheter i Gävle.

 ———————————-

Fundering av Lisse-Lotte Danielson:

Historikern Karl-Einar Johannesson berättar i sitt häfte nr 10 om Brynäs på sidan 44 om kyrkans gård som finns eller fanns på Tredje Tvärgatan 40  att det i början av seklet fanns en biograf i huset. Han lyckades dock inte få fram något namn på den men tror att den var den första kvartersbion på Brynäs.

Biograf_Brynas

  Klickbart foto

 

Själv misstänker jag att han blandat ihop gatunumren 40  med 37  då boken ”Svenska Samhällen” från 1944 anger att det fanns godkända ritningar till källarvåningen för adress nr 37 för att denna  då skulle användas till biograflokal.

——————————–

november 05, 2013

Gå till  Startsidan

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website