BRYNÄS OCH ALDERHOLMEN TVÅ ORTNAMN UR NATUREN – av Jan Sterner

Publicerat i Arbetarbladet den 29 januari 1990.

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 Klickbara bilder.

  

 

Brynas var från början ett na­turnamn. Medan Atlas, i Atlasområdet, syftar på markägaren, aktiebolaget Atlas. Och Hucken (på Alderholmen) har släktskap med hockey.

 

Jan Sterner fortsätter att härleda ortnamn.

 

Brynäs innehåller “bryn” i betydel­sen kant, rand som skogsbryn och ögonbryn. Vad detta syftat på kan vara den höjd där Staffanskyrkan ligger eller kanske den kulle där Brynäs herrgård låg, nu Herr­gårdshagen.

 

Under 1000-talet var Brynäs ett långsträckt näs, som i norr gick ut till Gävle varv och i söder till Brynäs herrgård. Upplandsgatan, Industri­gatan och området norr om Österbå­gen var havsbotten. Det gick en bred vik fram till Hemlingby och Järvsta. Järvstabäcken och de sanka åkrarna vid Östervågen är minnen av detta.

De sanka områdena kallades Brynässältan. Sälta är ett dialektord som syftar på ett slags säv eller gräs som växer i fuktig mark. Därav Säl­tavägen som går ut till Brynäsudden.

                                                         i

BRYNÄS

 

Brynäs var alltså ett naturnamn från början. Det fanns fäbodar och vretar där som först på 1600-talet slogs ihop till en bondgård. Brynäs låg i Valbo socken på den tiden.

 

Under 1700-talet ägdes Brynäs av Anton Fredrik Garberg, en rik grosshandlare, som hade segelduks­fabrik vid nuvarande Länsmuseet och en linnefabrik vid nuvarande Kyrkogatan 15. Han byggde till den vackra herrgården, som tyvärr revs 1963. Senare kom Brynäs i tobaks­fabrikören Rettigs ägo. Eriksberg är ett ursprungligt villanamn från 1900-talets början.

 

   Länsmuséet.

 

  Brynäs herrgård

 

 Själva varvsområdet på Brynäs kallades Atlasområdet därför att ak­tiebolaget Atlas i Stockholm ägde varvet 1873-1896. Jämför Atlas Copco i våra dagar. Södra Skeppsbrons fortsättning österut kallas Atlasgatan.

 

(Atlas var i grekisk mytologi bror till Prometeus och inblandad i ett misslyckat uppror mot Zeus, “över­guden”, och gick till straff för det bära upp himlen. Han var följaktli­gen stark.)

 

Vid Södra Skeppsbron låg “Södra varvet till 1909. Brodinsgatan visar var det låg och gatan har namn av skeppsredaren Olof August Brodin som en gång ägde detta varv.

 

ISLANDET

 

Islandet kallades det sanka området vid nuvarande Södra Skeppsbron som ännu vid 1700-talets början be­stod av fem öar med Islands Lillån i söder. Ån torrlades i slutet av 1800- talet. Även området bort mot Islandskällan nära nuvarande stads­biblioteket räknades till Islandet. Namnet beror på att det lätt blev översvämningar med “svallis” där, det vill säga det bildades lager av is över varandra genom att det rann till vatten kontinuerligt.

 

  OBS det lilla fältet th vid planket visar var original-Islandskällan låg.

 

Hucken är ett konstigt namn som inte står på några kartor. Det finns varierande uppgifter om vad namnet avser, men enligt äldre Gävlebor syf­tar det på ett område av Alderholmen mitt emot Jacob Wennbergs varuhus.

 

Vad betyder “huck’? Det finns ett fornnordiskt ord huck, hock som betyder krökning, hörn, udde. Man kan jämföra med Smygehuk på Skå­nes sydkust och engelskans “hoök” (krok) samt hockey av franska “hoquet”, krokig stav. Det engelska or­det hockey syftar på klubbans krök­ning.

 

HUCKEN

 

Huck, hock finns i en rad ortnamn och även avledningar av huck. Ver­bet huka sig hör troligen ihop med huk, huck och betydde väl från bör­jan kröka ryggen.

 

Det är svårt att säga vad Hucken ursprungligen syftat på, eftersom Alderholmen förändrats så mycket genom tiderna på grund av landhöjningen och mänskliga ingrepp. På kartan från 1640 är ön insvängd på mitten och ser ut som en krok. På kartan från 1812 är holmen långsträckt och spetsig i sin östra del, det vill säga den har en udde.

 

ÄRRDERHÖLMEN

 

Ålder i Alderholmen är ett dialek­tord för gråal och öns namn uttala­des i dialekten som framgår av un­derrubriken ovan. På 1600-talskartorna finns träddungar utsatta. Det fanns ett Alderholmen även i Testeboån vid Avan, men jag vet inte om det fortfarande kallas så, Alderholmen i centrum kallas även Stora Holmen. Ö var den ända tills Östra Lillån torrlades från Baltic, senare General Foods kontorsbygg­nad, ner till Gavleån på 1950-talet, Östra Lillåns mynning var vid Järn­vägsbron, men tidigare hade den gått över nuvarande Centralplan, förbi Börshuset och mynnat nedan­för nuvarande Frimurarhuset. Det var på 1870-talet som den sträckan torrlades och ersattes med “Holmka­nalen“.

 

JAN  STERNER

 

————————————–

Oktober 14 2012

Sammanställt och kompletterat med länkar och bilder av lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top