BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del VII-Textilindustri-1940

      Exteriör av J. F. Bellanders ABs affärsfastighet       TEXTILINDUSTRI.   J. F, BELLANDERS A.-B. GEFLE.   Denna firma har framgått ur det "kortvaru- och manufakturetablissement", som grosshandlare J. F. Bellander öppnade den i april 1891 i Gefle, då han dit överflyttade sin rörelse från Falun. Verksamheten bedrevs från början såsom både detalj- och partiaffär, men förändrades redan under Read more [...]