1800-talet, 1900-talet

50 år, minnesmärke efter Gefle brand 1869. Del 3

Forts från Ur det gångna Gefles historia. Några bilder och anteckningar.     Det s.k. Spektakelhuset.   Den 14 1839 mars invigdes den nya teatern av det Torsslowska sällskapet med pjäsen “Arthur” eller “Sexton år efteråt”. Som efterpjäs gavs “De förtrogne”.   Det nya teaterhuset rymde 600 åskådare och ansågs mycket modernt byggt, med breda […]