Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe

Westergrenska huset, Nygatan 40, Norr, Öster om Esplanaden

“Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe” Westergrenska huset, Nygatan 40 NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN   Stora Esplanadgatan 9 med Westergrenska huset i bildens mitt. Det numera rivna trähuset t h rymde Lilla hotellet. Foto 1969: Åke Nylén.   Westergrenska huset ligger 1 hörnet av Stora Esplanadgatan och Nygatan, i kvarteret Armfelt. Då […]