Westergrenska huset, Nygatan 40, Norr, Öster om Esplanaden

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Westergrenska huset, Nygatan 40 NORR, ÖSTER OM ESPLANADEN   Stora Esplanadgatan 9 med Westergrenska huset i bildens mitt. Det numera rivna trähuset t h rymde Lilla hotellet. Foto 1969: Åke Nylén.   Westergrenska huset ligger 1 hörnet av Stora Esplanadgatan och Nygatan, i kvarteret Armfelt. Då jag växte upp på 1920-talet, sa man ibland inte husnumret, där man bodde, utan nämnde namnet Read more [...]