Släkten Kröger i Gävle

Gefle och dess slägter. Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar. Skulpturen av honom. 57. Släktschema för Kröger. Dubbelklicka för att få bilderna extra stora. Sammanfattande inledning Anteckningarna i Sehlbergs ovanstående släktschema inleds med Jacob Andersson Grubb, underlagsman i Westerbotten. Enligt Bengt Utterström......"uppger Bergholm i släktboken Sukukirja att både bormästaren i Uleåborg och Maria Kröger härstammade från Västerbotten, och på Read more [...]

Rådhuskrönikan, bilder från 1700-talets Gefle del 1

  UR RÅDHUSKRÖNIKAN - BILDER FRÅN 1700-TALETS GEFLE Denna lilla bok är utgiven år 1930 i 250 exemplar - en liten guldgruva! (Jag har länkat till många av Eric Sehlbergs handskrivna anteckningar och lagt in dem i mycket hög upplösning för att underlätta läsbarheten.) Del 1. F Ö R O R D. Detta arbete åtgör en bearbetning av en rad kulturhistoriska artiklar, som tidigare varit publicerade i ortspressen. Det har såsom framhållits i subskriptionsanmälan tillkommit Read more [...]

Släkten Honnon, senare Lexelius, från 1500-talet till år 2010

  Källor: "Gefle och dess slägter" samt "Ur Gävle stads historia" från 1946. De länkade filerna talar för sig själva. Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar. Skulpturen av honom. Märta Lindeberg. "Kyrkogatan och dess grannar på slutet av 1600-talet", sid. 112-116. Alf Uddholms "Gevalienses Gävles Vasaskola och dess elever i fem sekler och sexton släktled 1557-1988", sid 38. Anckarström - kungamördaren. PROLOG Släkten Honnon har en mycket färgstark och händelserik Read more [...]

Släkten Folcker i Gävle, del 2

  Bilderna är hämtade från Sehlbergs böcker "Gefle och dess slägter".     Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar.     Skulpturen av honom.     Barbro Bröms och råd- och handelsman Petter Folckers 11 barn var:     350. Petter Folckers och Barbro Bröms släktschema.   1) Carl Folcker (f. 1680-1704). Pastorvigd 1703. Regementspastor vide Upplands regemente. Dog i Polen 1704. Blev bara 24 år.   2) Jürgen Folcker (1681-1740) gift med handlare Mörts Read more [...]

Släkten Folcker i Gävle, del 1

  Bilderna är hämtade från Sehlbergs böcker "Gefle och dess slägter".   Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar.     Skulpturen av honom.     349. Folckers släktschema. 57. Släktschema för Kröger. Dubbelklicka för att få bilderna extra stora.     Släkten Folcker spelade länge en stor roll i Gävle. Dess stamfader var just Jöran Pehrsson Folcker som var råd- och handelsman i Gefle.   gift 1) med Elisabet Danielsdotter Kröger.     gift 2) med Read more [...]

Släkten Behmer, Behm på 1600-talet

Gefle och dess slägter. Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar.   Skulpturen av honom. 366. Joen Michel Behms släktschema. 18. Fortsättning     Dubbelklicka för att få bilderna extra stora. Borgmästare Joen/Johan Michaelson/Mikaelsson Behm gift med Anna Danielsdotter Krögeri Gävle. Anna tillhörde Bureätten. Joen Michelsson Behm blef d. 4 maj 1631 vald till borgmästare jämte Hans Jonsson Falland och afträdde från detta embete d. 29 april 1635. Hos Hülphers Read more [...]

Karl-Einars Gävle på 1700-talet del 1

På 1700-TALET - Del I, häfte 9 - av Karl Einar Johannesson   Denna sida tillägnas Karl Einar Johannessons minne som ett tack för hans fantastiska arbete att i olika böcker beskriva och bevara Gefle på 1700-talet.   INNEHÅLL   Repslagerier I Rådhustornet En träta på apoteket En tobaksbuss     Repslagerier   OBS. När ni klickar på en länk och kommer in i Gefle Dagblads arkivmåste ni klicka TVÅ ggr på tillbakapilen Read more [...]