BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del IXa Teknisk och Sötvaruindstri 1940.

Del IX. Teknisk & Sötvaruindustri – Mekanisk & Metallindustri.   Teknisk & Sötvaruindustri   F. AHLGRENS TEKNISKA FABRIK A.-B. GEFLE     Firman F. Ahlgrens Tekniska Fabrik A.-B. grundades år 1885 av fabrikör Fredrik Ahlgren . Han drev den relativt obetydliga rörelsen till sitt frånfälle 1907, då hans broder Adolf Ahlgren , som under många år varit en verksam medarbetare, inträdde som prokurist och affärsledare. Under dennes ledning Read more [...]