Återupptäck arkitekturen

  Återupptäck arkitekturen " Det finns ett exakt språk om hus och ett vagt, och de bägge vill sällan mötas - utom ibland i ett fotografi. Det är annorlunda med människor. Där hjälper ord mer än bild. Människor har insidor, deras ursprung har orsaker och motiv som omedelbart inte blir synliga, och det tjänar syften som skiftar med invånarna."   Per Wästbergi Sommaröarna. 1973   Denna bok vill stimulera till ett ökat samtalom hur vi återupptäcker Read more [...]

Äldre kartor över Gävle – ….. och staden reser sig ur havet

  Äldre kartor över Gävle - ..... och staden reser sig ur havet     Inledning Den mark som Gävle stad byggdes på höjdes ur havet under 1000-talet. Under 1200-talet började fiskare att bosätta sig vid den kust som gav en naturlig hamn i Gefle-fjärden. Här möttes vattenleder som gav kontakter in mot landet – mot Järnbäraland. Järnet, skogen, fisket och de naturgeografiska läget gav upphov till det samhälle som kallades Gaefla, Gefla, Gefle Read more [...]

Kyrkogårdar i Gävle

Storkyrkan, kyrkogårdar – mm   Det fanns tre stora begravningsplatser i Gävle under förkristen tid. Den ena låg vid Sörby "Suterby". Runstenen, Sörbystenen, minner om den platsen och står vid korsningen Södra Kungsgatan - Fleminggatan. Den är en kopia av den sten vars original finns i vapenhuset i Heliga Trefaldighetskyrkan. Den anses ha ristats av Asmund Kareson. Den andra stora begravningsplatsen låg i Strömsbro, inte långt från golfbanan, och den tredje på Sätraåsen ovanför Read more [...]

Var och en i sin stad, det mänskliga korallrevet

  GÖSTA CARLESTAM - KÄND OCH KÄR GÄVLEPROFIL. Var och en i sin stad - det mänskliga korallrevet Gösta Carlestam[1] Staden som tankefigur och utmaning Introduktion Allt fler människor på jorden bor i stadsliknande samhällen som blir allt fler och allt större. Det finns flera goda teorier om denna sk urbaniseringsprocess som beskriver hur människor klumpar ihop sig i rummet. Processen synes vara obeveklig och tycks samtidigt kanaliseras mot olika livsmiljöer och bebyggelsetyper Read more [...]

Glöm inte tanken med ett folkbibliotek!

  Böckerna är dina mest trofasta vänner, dina sanna bröder och systrar, utspridda över hela världen men besökande dig i ditt rum. De kommer med sina gåvor från alla väderstreck, delger dig sin tro och sitt tvivel, sin lust och sin vånda, för dig genom sorlande städer och upp i bergens tystnad, genom den framrusande tiden och de hägringslikt svävande drömmarna. Hur tacksam måste du inte vara för att du kommit att leva i böckernas tid! Artur Lundkvist: Skrivet mot Read more [...]

Lisse-Lottes Dagbok del 1, 2010

nadens Dagbok - 2010 - (Del 1, efter den nya strukturen.) KOLLA ÄVEN PÅ ANSLAGSTAVLAN på länkarna Se Förr och Nu: samt Se även Diverse blandat: . Gå till Dagbok för 2011 - ( Del 2, efter den nya strukturen. ) -------------------------------------------------------------------------------- Fredag 31/12 2010 Se Brita Plancks egenhändigt tillverkade Dockskåp samt modeller av utställningslokale r.     Fredag 31/12 2010 Läs Read more [...]

Stadsvandringar i Gävle sommaren 2006 och 2007 (Urval)

    Onsdag 1 augusti kl 19.00   Gävle på 1800-taletFölj med på en stillsam promenad genom ett sekel som betytt så mycket för vår stad. Under hela 1800-talet var Gävle en av Sveriges största och mest betydande städer. Vi var sedan länge en viktig sjöfartsstad och när industrialismen kom höll sig Gävle väl framme. Här fanns djärva entreprenörer och mäktiga grosshandlare och det var i Gävle som folkrörelserna tidigt fick fäste.Ciceron: Ulf Ivar Nilsson, journalist Read more [...]

Förteckning över Böcker och skrifter före 2007, Ingvar Henricson

  Ingvar Henricson 2007-03-18 SKRIFTER MM 1. Rapporter om energi, ekonomi, ekologi och bebyggelse. Utvärdering av fysiska planer med dator. Stadsbyggnad CTH meddelande 44 1972. Modeller för fysisk planering. (Med H Jensevik, L-E Lilja, I Nilsson, K Strömberg) Stadsbyggnad CTH meddelande 46 1972. Ekonomisk analys av fysiska planer. (Med L-E Lilja, K Eliasson, I Nilsson) Stadsbyggnad CTH meddelande 56 1972. Scape om Fyllinge. (Med L-E Lilja, M Reneland, I Nilsson, H Saarkoppel, Read more [...]

Långsam konst på länsmuseet – SLOW ART DAY

  Public i Arbetarbladet 12/4 2015.   Som första museum i Sverige anordnar Länsmuseet i Gävleborg Slow Art Day - en dag tillägnad till precis vad det heter: att betrakta konst långsamt.   Dagens tredje målning föreställer en familjesituation. Så långt är klart, för det skvallrar verkets titel om: Familjen Garberg av Per Krafft. Vid den hittar vi besökarna Lisa Olsson och Ellen Hillström, som har många tankar om tavlan. Men de tycker inte om den.   - Read more [...]

50 år, minnesmärke efter Gefle brand 1869. Del 1

FÖRORD.   I livligt minne bevarade av den äldre generationen; som hörsägner för den yngre, stå de hemska upplevelserna från vår stads brand år 1869.   Det har synts lämpligt att till halvsekeldagen draga fram i ljuset Skildringen av densamma och har härtill fogats några bidrag om det Gefle, som i och med branden kom att tillhöra en gången tid.   Enär det, av många skäl, visat sig ogörligt att, som ämnat var, till femtioårsdagen av stadens brand få det planerade Read more [...]

Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1. Där Betlehemskyrkan ligger i dag stod förr det gamla Betlehemskapellet. Kapellet, som invigdes 1880, ritades av församlingsmedlemmen och stadsarkitekten E A Hedin. Hedin bodde granne med Betlehemskapellet. Hans villa Buregården tjänstgör i dag som bostad åt kyrkoherde Wiklund och som samlingslokal åt Staffans församling. Flera av husen runt kapellet hade ritats av Read more [...]

Buregården, Södra Centralgatan 7, Söder

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   Det här huset kunde vara ett monument över Erik Alfred Hedin, som var stadsarkitekt i Gävle under åren 1876---1922. Buregården uppförde han åt sig och sin familj 1880. I en av gårdens förstugor kan man läsa, konstnärligt målat, i tre falt: "Grunden är Shipper Erik Buhres forna vret". I mittelfältet står: "Nr 74 nya första kvarteret" och i sista fältet: "Byggnaden är uppförd 1880. Tillbyggnaden 1896 Read more [...]