Kvarteret Nicolai 1 i Gävle byggdes 1874

 

Publicerat i Gefle Dagblad Söndag 24 maj 1998

Text: Åsa Nilsson och Foto: Mats Åstrand

 

Kvarteret Nicolai 1

 Kansligränd 14

 

Efter stadsbranden 1869 blev områden norr om Staketgatan planlagda för bebyggelse. Planeringen följde den renässansplan som 1740 reglerade mera centrala delar av staden, med raka gator och rätvinkliga kvar­ter.

 

Eric Ramström präntade “Gefle 10 oct. 1874” när byggnadsritningen för kvarteret Nicolai 1, nu Norrtull 23.1, var klar. Det skulle byggas ett panelklätt boningshus av timmer och ett uthus av resvirke och bräder speciellt avsett för hustimmermannen Anders Samuelsson.

 

År 1884 planerades uthuset med ett brandsäkert förvaringsrum. Anders Samuelsson skulle starta kruthan­del och sälja dynamit, krut, knallhattar och fyrverkeripjäser. Vis av erfarenhet och med stadsbrandens fasa i nära minne poängterades att kruthandelns förvaringsrum skulle byggas helt utan trä. Spalten mellan de dubbla väggarna skulle fyllas med sand. Högst 5 kg dynamit skulle få förvaras i utrymmet.

 

I juni 1921 kompletterades gården med ett bilgarage som ritades av stadsarkitekten Erik Alfred Hedin.

 

Gårdar med boningshus av trä i den skola som kvarteret Nicolai representerar, är idag unika. Det finns ba­ra ytterligare ett sådant exempel kvar i de norra stadsdelarna. Det är bostadshuset, brygghuset och uthuset i kv Aurora, vid utfartsvägen mot Näringen som ritades för murare Hedströms räkning år 1870.

 

————————————————————————————-

 

april 18, 2012

 

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be