Klapphusen i Gävle på 1800-talet – av Karl-Einar Johannesson.


Gävle slott daterat 8/12 1922.
Klapphuset låg nedanför slottet och ovanför Kungsbron, ett vykort daterat 8/12 1922.

I Gavleån låg förr s.k. klapphus. Det var flytande tvättstugor. Ett klapphus låg nedanför Slottet ovanför Kungsbron.

Ett annat låg nedanför järnvägsbron och det tredje fanns vid det s.k. Baggarvarvet.

 

Klapphuset vid Slottet utannonserades i tidningar till salu år 1927. Klapphuset vid järnvägsbron började rivas den 13/7 1933.

 

Klapphuset vid Baggarvarvet bogserades till en plats nedanför Svängbron och det klapphuset inköptes av direktör Oscar Zedrén att användas till grishus på Engeltofta.

På en ritning som finns i Centralarkivet i Gävle på ett klapphus kan man se att det fanns 32 platser på detta klapphus.

För att transportera tvätten användes förr dragkärror som drogs för hand.  Dessutom användes häst och vagn.

Gamle Stadsbudskontoret annonserade i tidningarna att vagn körde ned tvätt till klapphusen vid storån.

Tiden var ungefär 110 år sedan, och det var många stortvättar som fördes ned till klapphusen att tvättas av duktiga tvättgummor till vilka barnen fick gå ned med kaffe och dopp i en korg. Sedan fick barnen gå ned med middagsbud. De: var, åtminstone i hyggliga familjer sed att man på tvätt­dagarna bjöd på litet extra god och kraftig mat för att förljuva i någon mån tvättgummornas ganska så hårda och strävsamma liv.

 

Vintertid var det säkert inte något nöje att ligga och klappa tvätt i det iskalla vattnet.

I en annons i Gefle Dagblad år 1927 kan man läsa:

KLAPPHUSET

I Gavleån ovanför Kungsbron

är till salu med skyldighet

för köparen att nedriva och bortföra detsamma snarast möjligt.

Köpeanbud mottages senast den 22 innevarande månad och närmare upplysningar meddelas å GEFLE STADS BYGGNADSKONTOR.

KLAPPHUSET SOM LÅG VID BAGGARVARGET.
Ritning på klapphuset.
———————–
Publicerat av Lisse-Lotte Danielson 2014-08-12 för Gavledraget.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *