VILLASTADEN i Gävle – stadsdel med högborgerliga anor – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad Fredag 27 juli 1989 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     År 1602 erhöll Gävle stad jorden till villstaden av kronan. Den bestod av vretar och kålhagar. Nämnvärd bebyggelse fanns ej inom området. Först 1885 kan man i stadsfullmäk­tigeprotokoll läsa om tanken på ett villakvarter i området. En reger­ingsplan fastställdes 1898. Vid se­kelskiftet jämnt beviljade byggnads­nämnden stadens byggnadschef Jo­hn Ekelund ett anslag Read more [...]

Nygatan 3 i Gävle spred snickarglädje – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad 28 april 1984. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Fastigheten Ny­gatan 3 i Gävle har säkert Nygatans mest påkostade och enligt mitt tycke vack­raste fasad. Portalen med sin vackra överbyggnad och med de två pilastrarna och de joniska kapitälerna är stilenlig liksom konsolerna som uppbär den kraftfulla balkongen.   Dörrarna har ekådrats vid restaureringen — en konst som dagens målare ej är vana att göra men här har utförts med stor sakkun­skap. Read more [...]

Pixvillan, präglad av dem som bodde i den – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 9 november 1985. Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Pixvil­lan i för­grunden ligger på Staketga­tans norra del.   "Pixvillan" på Staketga­tan byggdes av bankdirektören Werner Ericsson 1911. Werner Ericssons brorson hette Wil­helm Ericsson och han var grundare av Pixfabriken som ligger inom samma kvarter som Pixvillan (se nedan).     Peder Mellander och Inge­mar Svensson på länsmuseet ansåg i april månad Read more [...]

Nygatan 10, 12 och 16 – Vilka specialaffärer det fanns då! – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad 23.3.1987 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Nygatan i Gävle: vilka affärer fanns det inte här       Fastigheten Nygatan 10 i Gävle, som revs 1970 för att ge plats åt Domusbygget vid Stor­torget, var exteriört sett en fin fastighet byggd i sekelskiftesstil. Fastigheten uppfördes 1877. Det var en reviterad stenfastighet efter att genomgått många öden och förändringar. Under mer än ett decennium drev fabrikören Lars Westerberg Read more [...]

Drottninggatan 24 – Folke Löfgrens barndomshem och skvallerspeglarnas Gävle

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Barndom vid Drottninggatan   Drottninggatan 24 - 1920-talet   Del I   "Vi lever i en föränd­rad stad. Intimiteten, närheten till medmänniskorna och småskaligheten har försvunnit i Gävle. På kvällstid är stadskär­nan öde och tom."   Så skriver Folke Löfgren i en historisk minnesbild som både är starkt kritisk och personlig. Här presenteras två delar av hans berättelse.   "Bevare Read more [...]

Strömsbro, där man alltid haft nära till varandra – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 26 oktober 1985 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Strömsbro Missions­hus uppfördes av enkla människor under stor möda och uppoffring. Det hade många likar i vårt land. Den estetiska ut­formningen fick ofta komma i andra hand. Det brådskade att komma un­der tak.   Det var människorna som gav byggnaden dess karaktär, inte någon dyrbar inredning. I bönhuset samlades man för att lyssna på predikan, höra sång och Read more [...]

NORRTULL i Gävle – där höll cirkusarna till – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 19 oktober 1985 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp       Norrtull i Gävle var den plats, som på 1910- och 1920-talet spred glädje till tu­sentals barn med föräldrar. Norrtull identifierade man som stadens festplats för där höll cirkusarna till.   Någon folkpark fanns inte på den tiden. Själva cirkusplatsen låg där kvarteren Danmark och Norge nu ligger vid Valbovä­gen samt området strax bakom dessa Read more [...]

Staketgatan 11 – Foke Löfgrens hus – Major Gustaf Swedlund

  Publicerat i Gefle Dagblad  Lördag 5 jan 1985   Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Då majoren styrde och ställde på Staketgatan 11 i Gävle   Den här portalen hör till ett av de något mera ovanliga sekelskifteshusen efter Staketgatan.   Man har inte delat på de stora paradvåningarna utan behållit den gamla rumsindelningen. De flesta sekelskifteshusen efter Staketgatan är ritade av stadsarkitekt E A Hedin. Han ar även Read more [...]

Tänk om Gammelbron kunde berätta – av Folke Löfgren

  Public i Gefle Dagblad Fredag 20 september 1985 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   På den här teckningen av Leif  Formgren från 1970 ser vi husen "tripp, trapp, trull". I dag är det minsta huset rivet. Det var ett pyttelitet rött hus som hade en golvyta på bara några kvadratmeter, ett enda fönster och en dynglucka ner mot ån.   Det finns många idyller i Gävle som vi slår vakt om. Tänk bara att stå på Gävles äldsta bro Gammelbron som under flera Read more [...]

Gävlevandringar med Folke Löfgren

  av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   INNEHÅLL Respektive vandrings beskrivning söks upp via sökfunktionen "search"  till höger på sidan. - Mr Gävle. - Lottagården, Västra Islandsgatan 8. - Smedjegatan 18. - Joe Hillgården, Nedre Bergsgatan 28. - Buregården, Södra Centralgatan 7 - Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1 - Filadelfiakyrkan, Södermalmstorg. -Navigationsskolan, Åkargatan 68 - Södra Kungsgatan 45 - Södra Köpmangatan - Read more [...]

Där minnena talar, Folke Löfgren, Del 1

Där minnena talar - En rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980   Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson   Folke Löfgrens familjegrav. (1910-1996)   DEL 1.     Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson   Under sommaren har kyrkogårdsnämnden i Gävle ordnat tre kyrkogårdsvandringar på Gamla kyrkogården, en plats som speglar Gävles historia i snart 200 år. Idén till vandringarna kommer från kyrkogårdsnämndens Read more [...]

Där minnena talar, Folke Löfgren, Del 3

  Där minnena talar - En rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980 Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson   DEL 3.   Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson Åke Flensburg Ericson — Pixpojken Åke Flensburg Ericson var enda sonen till grundaren av Pix aktiebolag.                                I Gävle kallades Åke Ericson bland sina kamrater för Pix-Åke, men Read more [...]

Prästgården, Kyrkogatan 2 E, Väster

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Prästgården, Kyrkogatan 2 E Väster   Prästgården vid den kurva av Kyrkogatan som följer åns rundning. Byggnaden var tidigare reveterad. Foto 1986: Gefle Dagblad   Prästgården i Gävle ligger vid Heliga Trefaldighetskyrkan och ingår i kvarteret Ordinarius. Alla hus i kvarteret torde vara från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet De räddades från 1869 års stadsbrand främst Read more [...]

Där minnena talar, Folke Löfgren, Del 5

Där minnena talar - En rundvandring på Gävle gamla kyrkogård 1980 Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson   DEL 5.   Ciceroner: Folke Löfgren och Stig Henricson     KRONBERG – ENGELTOFTA   Bengt Kronbergs familjegraf.     Bengt Kronberg — Engeltoftas skapare På en relativt enkel och traditionell gravvård läser vi "Bengt och Augusta Kronbergs familjegrav". Om gravvården är oansenlig, så är i stället Engeltofta desto pampigare. Read more [...]