BRYNÄS – bättre än sitt rykte – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 25 februari 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp    På krönet av Brynäsgatan en snöfattig vinter med sparkföre. E A Hedins hus till höger finns dock kvar än i dag.  Bilderna kommer från Gävle stadsarkiv.   Brynäs är åter i debattens centrum — som så många gånger förr. Nej, den här gången handlar det för­stås inte om ishockeyla­get även om det är det som gjort stadsdelen och därmed Gävle känt. Ska Read more [...]

Nygatan 61, Ryssarna var fängslade på Öster – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 31 augusti 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Ryssarna var fängslade på Öster       Det här huset låg på Öster och hade adressen Nyga­tan 61. Där hade AB Elof Malmberg under flera decen­nier sin fabrik och sitt kontor. Kvarteret, där huset var belä­get, heter Rysshuset. Kvarteret intill heter Sofia Magdalena. Ett annat grannkvarter heter Serum. Alla dessa namn berät­tar om stadens bebyggelsehis­toria. Read more [...]

Drottninggatan 30, var finns en liknande frisersalong? – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 1 juni 1990 Tillhör Åke Nyléns tidningsurklipp   Var finns en frisersalong som den på Drottninggatan?       Inredningen i frisersalongen på Drottninggatan 30 är från 1901, väl bibehållen och en av de äldsta i landet. Mahogny-interiören ska förmodligen påminna om en fartygsmäss. Foto: Gun Wigh   En gång i tiden hade man "nära till" på Drottningga­tan. På den gatan var man lika välsorterad i olika affärsbran­scher Read more [...]

Dalapalatset med Ölkaféer och Sjömansliv – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 14 april 1984 Tillhör Åke Nyléns tidningsurklipp     DEN HÄR vackra por­talen med den fina orna­menteringen i gjutjärn till­hör Dalapalatsets huvud­entré. Det var Gefle Dala Enke och Pupillkassa som lät uppföra huset. Arkitekt var Gävlebon Nils Nordén. Han ritade även fastigheten Nygatan 3 som nu är så fint restaurerad.   Dalapalatset uppfördes under åren 1897—1899. Hu­vudingången till huset har endast Read more [...]

Nygatan 38 har trots förändringar charmen kvar – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 18 mars 1989 Tillhör Åke Nyléns tidningsurklipp   Det här huset på Nygatan 38 i kvarteret Armfelt ligger mitt emot Centralhotellet. Det ritades av stads- och länsmurmästare Gustaf Na­poleon Runer och O.W. Björk­lund i Gävle år 1870. Det tillhör ett av de äldsta husen på Nygatan. Det var förre predi­kanten i Sofia Magdalena Hos­pitalskyrka, P.A. Swedlund, som lät uppföra huset.   Förutom hospitalspredikant var Read more [...]

Drottninggatan 34 har Drottninggatans vackraste portal – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 21 april 1984 Tillhör Åke Nyléns tidningsurklipp       Det här är Drottning­gatans vackraste portal och den finner man i Riks­bankshuset Drottninggatan 34.   Portalen framhävs fint genom frontespisen, det framspringande parti som med sin spetsgavel stiger upp över takfallet. Många tror att huset ritats av arkitekten Ferdinand Bo­berg. Huset harmonierar ju så bra med intilliggande Centralpalatset. Det var Read more [...]

Söderhjelmska gården rustades 1965 och blev värdhus – Av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad 24/11 1989 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Så förgår all världens härlighet ...   Året var 1953 då man inde­lade gamla söder i fyra förnyelseområden. Ett av områdena beslöt man att spa­ra samt i görligaste mån rusta upp med bibehållande av den gamla miljön från 1700- och förs­ta hälften av 1800-talet. Det om­rådet kallar man i dag "Gamla Gefle". Staden köpte in ett fler­tal gamla gårdar, som sattes i stånd. Read more [...]

Drottninggatan 33 i Gävle var ett vackert utsmyckat hus – av Folke Löfgren

Gefle Dagblad lördag 29 september 1984 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     Det här huset, som ligger på Drottninggatan 33, bredvid posthuset, är ett så kallat riv­ningshus. Nu har också beslut fattats om rivning. Det var en gång i tiden mera känt som Uplandsbankens hus. De män­niskor som bott i fastigheten har mycket att berätta.   Huset uppfördes 1870 av en av stadens mera besuttna grosshandlare Axel Brandt. Det var arkitekt P G Sundius som ritade byggnaden Read more [...]

DROTTNINGGATAN 7 – 15 i Gävle – av Folke Löfgren

  Gefle Dagblad 24.11.86 Ur Åke Nyléns tidningsurklipp     DROTTNINGATAN   En nästan idyllisk stad växte upp i Gävle efter 1869 års stadsbrand. Man byggde oftast tvåvånings trähus efter Drottninggatan. I några fall hade man försett husen med en liten trädgårdstäppa. Inne på gårdarna fanns även stall och uthusbyggnader.   Detta är "komministergården" Drott­ninggatan 5, som är ett litet smycke efter Drottninggatan. Endast några få Read more [...]

HATTMAKARGATAN – GÄVLES FLEET STREET – av Folke Löfgren

  Gefle Dagblad 2.11.1984 / Redaktör: Björn Widegren   Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   GENOM TILLKOMSTEN av Staketgatsleden och stadsdelen norr därom försvann ett stort stycke av det gamla Gävle. Vi fick, sedan grävskoporna gjort sitt, stadsdelen Nordost.   Om Norra Köpmangatan och Norra Kopparslagargatan har jag skrivit tidigare. Nu har turen kom­mit till Hattmakargatan. Några har kallat gatan för Gävles egen Fleet Street.   I kvarteren Masten och Read more [...]

Nygatan 26 – Huset var typiskt för sin tid – av Folke Löfgren

Publicerat i ? Ur Åke Nyléns tidningsurklipp Så här såg det ut i Gävle förr i världen. Nygatan 26 i behaglig tvåvåningshöjd med små butiker i gatuplanet. Och Bok och musik.   HUSET I kvarteret Sälen nr 1 med adress Nygatan 26 revs 1959 för att lämna plats åt Geflebors läns sparbanks ny­bygge på samma tomt. Huset får anses vara tidstypiskt för de trähus i två våningar som upp­fördes efter stadsbranden 1869. Det ritades av stads- och länsmurmästaren N Read more [...]

Norra Köpmangatan 2 – här fanns Kronbergs palats – av Folke Löfgren

  Ur Åke Nyléns tidningsurklipp Publicerat i Gefle Dagblad i januari 1984.     UTANFÖR den här järngrinden på N Köp­mangatan 2 har jag stått som pojke på 1920-talet och tittat in genom grin­dens fint smidda galler och sett på de vita pudlarna inne på gården. Tillträde för oss barn var strängeli­gen förbjudet. Ägarens sommarställe hette Engeltofta och där fanns även gallergrindar. På de grin­darna stod "Varning för hunden".   I fastigheten Read more [...]

Södra Köpmangatan i Gävle – av Folke Löfgren

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp Publicerat i Gefle Dagblad 26 juni 1985 under KULTUR   En nästan bortglömd idyll     Här spred en gång stumfilmpianisten Folke Sandin glädje, inte enbart genom sin musik utan även genom sin annorlunda pesonlighet. Han var en kändis på Södra Köpmangatan på sin tid.                                                  Foto: Kurt Elfström   Södra Köpmangatan i Gävle Read more [...]