Rådhuset i Gävle, här innanför fanns makten – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 7 april 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.   Här innanför fanns makten     Det här är en av de två portarna till "den vackraste byggnaden" norr om Dalälven. Den som framställde, att det var den vackraste byggnaden norr om Dalälven var stads­arkitekten Sven Wranér. Själv har jag inte sett alla byggnader norr om Dalälven men jag tycker att rådhuset är stadens vackraste byggnad.   Till sin fulla rätt kom Read more [...]

Centralstationen i Gävle har sett likadan under många år – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 2 februari 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Vår Centralsta­tion, som byggdes år 1877 och invigdes med pomp och ståt den 15 november samma år, kostade i uppförande 279.815 kronor och 36 öre. Byggnaden rita­des av stadsarkitek­ten M A Spiering. Den var på sin tid en av landsortens största järnvägsstationer.   Man blir förvånad över de låga byggnadskostnaderna. De var emellertid normala för Read more [...]

Drottninggatan 35 i Gävle skall snart rivas – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 4 februari 1989 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Det är inte många hus som finns kvar i stadskärnan av dem som uppfördes efter 1869 års brand. Vandrar man upp och nedför Ruddammsgatan, Nygatan och Drottninggatan så kan man i dag (1989) räkna de kvarvarande se­kelskifteshusen på ena handens fingrar.   Drottninggatan genomgår för närvarande en rejäl ansiktslyft­ning. Nu har turen kommit till fastigheten Drottninggatan Read more [...]

HANTVERKARGATAN 39 – Det romantiska huset – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad lördag 2 juni 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     DEN HÄR portalen visar ingången till fastigheten Hantverkargatan 39 i Gävle. Huset ligger med ena fasaden mot N Rådmansgatan och den andra mot Hantverkargatan. Förr kallades huset helt enkelt för "Sjöbergska huset” efter skräd­daren Sjöberg, som lät uppföra detsamma 1897.   Arkitekt var Gävlebon Nils Nordén. Han hade vanan inne att rita byggnader i sekelskif­tesstil Read more [...]

Westergrens Stiftelse blev studenthem – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 7 juli 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.       Ett storslaget hem för ålderstigna änkor - nu har studenterna tagit över   Den här fina portalen tillhör en av Gävles vack­raste monumentalbyggnader. Johan och Lotten Westergrens Stiftelse 1925—1926 står det högt över entrén. Huset ritades av förre stads­arkitekten i Gävle Gunnar Wetterling. Det kostade i uppförande 260.000 kronor.      Read more [...]

Staketgatan 15 i Gävle – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad  29 december 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.     Var stadens gamla byggnadschef vidskeplig?   Det här var en gång herrskapsingången till Sta­ketgatan 15. Portalen med den vackra överbyggnaden och de joniska kapitälerna är en av de vackraste efter Staketgatan. Ingången för tjänstefolk och varubud, som ävenvätter mot Staketgatan, är inte lika pompös. I dag bor det herrskap i hela huset eller rättare Read more [...]

Öster – den förlorade stadsdelen – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad 17 augusti 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Den här fastigheten har adressen Norra Fiskargatan 18. Huset vänder framsidan mot Staketgatsleden i Gävle, på denna sida står en skylt med adressen Staketgatan 65. Båda adresserna är riktiga. Den fina sidan med burspråket är vänd mot Staketgatan. Huset är det enda kvarvarande på Norra Fiskargatan som undgått den så kallade stadsdelsförnyelsen. Huset byggdes 1870 som envåningshus. Det ritades Read more [...]

Smedjegatan på gamla Söder i Gävle – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 15 sept 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     Den här portalen med den fina stentrappen leder in till Smedjegatan 18 på Söder. Här bor en av landets mera kända "hantverkare". Hans pro­dukter beskådas av hela svenska folket. Hantver­karen ifråga heter Staffan Lindén och han tillverkar "stollar".   Då den stora stadsdelsför­nyelsen ägde rum på 1950-talet beslöt man att rädda gamla Söder, stadsdelen som undgått Read more [...]

Boothsgatan år 1888, Frälsningsarmen – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 13 april 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     Frälsningsarmén öppnade på pingstdagen 1888   Ria (Rådgivning i alkoholfrågor) har sedan sex år sina lo­kaler i det hus som ursprungligen bygg­des för Frälsnings­armén i Gävle.   En frälsningssoldat från Alunda, lantbrukare Eriksén, som flyttat till Gävle, blev initia­tivtagare i lokalfrågan och lät på egen risk bygga templet, som uthyrdes samt sedermera Read more [...]

Nygatan 34 – Carl Larssons fotoatelje – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 21 juli 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Pionjärernas foto finns ännu kvar på Nygatan     Den här portalen åter­finner man i fastigheten Ny­gatan 34 i Gävle där postdi­rektionen och Carl Larssons fotografiska ateljeer har sina lokaler. Portalen med sina doriska kapitäler harmonie­rar med det vackra fönstret ovanför huvudingången. Por­talen var tidigare försedd med en vacker balustrad och en flaggstång Read more [...]

Kyrkogatan 2E, Prästgården byggdes 1764 och 1910 – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad  1 september 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     Prästgården i Gävle ligger vid Heliga Trefaldighetskyrkan och ingår i kvarteret Ordinarius. Alla hus i kvarteret torde vara från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. De räddades från 1869 års stadsbrand främst genom att ingen träbebyggelse fanns på norra sidan om i Kyrkogatan. Där låg runt omkring kyrkan vår gamla kyrkogård omgiven av stora skyddande lövträd.  Read more [...]

Södra Strandgatan 16 – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad 2 maj1986 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     -- ett stycke välbevarad Gävlemiljö- - med grogghörna, sirlig toalett och reliefer.   Det här huset står på historisk mark. Man kan följa ägarlängderna från 1701 till våra dagar. Tomten där huset nu står var stor. Den omfattade på 1700-talet ungefär hela nuvarande kvarte­ret Islandskällan i Gävle. Den begränsa­des i söder av V Islandsgatan, i väster av Ruddammsgränd, Read more [...]

Nygatan 40/ Stora Esplanadgatan 9 “Westergrenska huset” – Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 16 juni 1984 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Kv Armfeldt, Gävle, huset ligger i hör­net av Stora Esplanadgatan 9 och Nygatan.   Då jag växte upp på 1920-talet sa man ibland inte husnumret, där man bodde, utan nämnde namnet på ägaren till huset eller förut­varande ägaren om det var en känd person. Så var det även med gårdarna i Gamla Gefle och i Strömsbro. I Gävle sa man Westergren­ska huset om fastigheten som Read more [...]

Heliga Trefaldighetskyrkan byggdes fel från början – av Folke Löfgren

Publicerat i Gefle Dagblad 9 mars 1985 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     Gefle Slott, byggdes av Johan III 1593. Trefaldighetskyrkan invigdes 1654. Båda dessa byggna­der är stadens äldsta.   Trefaldighetskyrkan är den bäst bevarade byggnaden. Slot­tet, som ursprungligen hade tinnar och torn samt eget slotts­kapell, eldhärjades 1727, varef­ter slottet återuppbyggdes och erhöll sitt nuvarande utseende.   Trefaldighetskyrkan   är byggd på Read more [...]

Drottninggatan 24 – berättelse om den tid som flytt – av Folke Löfgren

  Publicerat i Gefle Dagblad 6 februari 1988 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     Matsalen med traditionellt pendelur. Under klockan hänger en svart bricka med djurmotiv. Brickan som var en bröllopsgåva till järnhandlaren August Olsson var av emalj. Under klockan står en munkstol samt två "salsstolar" Inalles fanns tio sådana. Mat­salsbordet gick att förlänga på mitten.   Över matsalsbordet hänger stora salslampan. Ursprungligen var det en Read more [...]