Prästgården, Kyrkogatan 2 E, Väster

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Prästgården, Kyrkogatan 2 E Väster   Prästgården vid den kurva av Kyrkogatan som följer åns rundning. Byggnaden var tidigare reveterad. Foto 1986: Gefle Dagblad   Prästgården i Gävle ligger vid Heliga Trefaldighetskyrkan och ingår i kvarteret Ordinarius. Alla hus i kvarteret torde vara från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet De räddades från 1869 års stadsbrand främst Read more [...]

Komministergården, Drottninggatan 5, Väster

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Komministergården, Drottninggatan 5 Väster Den gamla komministerbostaden Drottninggatan 5 är det enda huset från tiden före sekelskiftet som fått vara kvar vid västra Drottninggatan. Till min stora glädje har domkapitlet uttalat sig för att huset bör bevaras. Några komministrar bor inte där längre, men många har bott där. Bäst minns vi kanske komministern och kontraktsprosten Henrik Ekmanmed tre söner Read more [...]

Staketgatan 3 Väster

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   Denna pompösa entré tillhör ett av de mera omskrivna husen efter Staketgatan. Huset, Staketgatan 3, ligger granne med den så kallade Krusenstjernska villani hörnet av Staketgatan och Engelbrektsgatan. Ägare till huset är sedan 1971 köpmannen Bertil Östblom. Tidigare ägdes huset icke mindre än 41 år av f,amiljen Josef Porrvik och hans arvingar. De bodde dock ej själva i huset.   Som Östermalm Gävleförfattarinnan Read more [...]

Borgarskolan, Valbogatan 9 – 11 Väster

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"         Borgarskolans monumentala entré i vintersnö. Foto 1983: Lasse Johansson, Gefle Dagblad   På vårbilden t.h. syns samma port på husets långsida mot Valbogatan Mellan översta våningens fönster kan sgraffitomålningama urskiljas. Foto 1981: Leif Jäderberg, Gefle Dagblad     Den här entrén med porten och det fint smidda järngallret med årtalet Read more [...]

Högskolan/Dövstumskolan, Brunnsgatan 46, Villastaden – Vallbacken

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"       Konstnären Lilly Källander är (1984) verksam vid högskolan och har tecknat dels dess fasad, dels förklaringarna till arkitekturtermerna ovan.   Den här imponerande och praktfulla byggnaden, uppförd i nygotisk stil och ritad av arkitekten H T Holmgreni Stockholm, blev färdig för invigning till dövstumskola 1897. Delägare i skolan var landstingen i Gävleborgs, Kopparbergs Read more [...]

Strömvallen, Kungsbäcksvägen 24, Villastaden – Vallbacken

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"     Sedan 1947 har gävleborna kunnat se konstnären Olof Ahlbergs staty "Löparen" till vilken Gunder Hägg stått modell. Den tillkom efter en namninsamling varvid 3 000 gävlebor lämnade bidrag. 1943 hade Gunder Hägg gjort en bejublad turné i USA Vid hans hemkomst ordnades ett hyllningsmottagande på Strömvallen. Vid detta tillfälle insamlades pengar, som så småningom bekostade statyn.   Foto: Read more [...]

Westergrenska stiftelsen, Gustavsgatan 16. Villastaden – Vallbacken

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"     Johan Westergren var född i Gävle 1859, son till en grosshandlare med samma namn. Han började arbeta i faderns företag, som främst sålde spannmål och kolonialvaror, och efter några år utomlands blev han delägare i det. Efter faderns frånfälle 1899 drev han framgångsrikt rörelsen till sin död 1917, då den såldes till AB Hakon Swenson i Västerås - det som senare blev lCA Hustrun Read more [...]

Södra koloniområdet, Södertull

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Södra koloniområdet, Södertull.   "Vill du bli lycklig en timme? Ta dig ett rus? Vill du bli lycklig en månad? Gift dig! Vill du bli lycklig hela livet? Skaffa sig en trädgård!" Kinesiskt ordspråk med giltighet på Södra Koloniområdet i Gävle. Foto: Ingrid Landberg.   Söder anlades. Portalen som leder in i området har på framsidan följande text: "Gefle Koloniträdgårdar". På baksidan står: Read more [...]

Lilla Tierp, Södra villastaden, Södertull

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" "Lilla Tierp", Södra villastaden, Södertull. 1. Södra Villastaden 2. Södra koloniområdet 3. Albion "Fyrkantiga torg, fyrkantiga esplanader, fyrkantiga hus, inte ett avrundat hörn. Allt avmätt, rätvinkligt Just fyrkantigt". Beskrivningen, som författarinnan Agnes von Krusenstjerna gav barndomsstaden, kan gälla en stor del av det äldre Gävle. Det fyrkantiga mönstret skissades redan på 1650-talet Read more [...]

Navigationsskolan, Åkargatan 68

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Navigationsskolan, Åkargatan 68 , Södra Kungsgatan 45 - Södra Köpmangatan..   Navigationsskolan sedd från Åkargatan- På samma tomt i kvarteret Neptunus låg en husmodersskola i den villa som syns tv. Bilden kan dateras till senast 1957 — då revs Navigationsskolan. Foto: Carl Larsson   Gävle har under de tre senaste decennierna inte endast ändrat sin stadsmiljö. Även vi som lever och Read more [...]

Filadelfiakyrkan, Södermalmstorg, Söder

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Filadelfiakyrkan, Södermalmstorg, Söder.   Filadelfiakyrkans fasad mot Södra Kansligatan och Södermalmstorg. Foto: Gun Wigh, Gefle Dagblad 1985.   Filadelfiaförsamlingens kyrka har ett vackert läge vid Södermalmstorgi Gävle. Kyrkans framsida mot torget väcker uppmärksamhet. Vid en första anblick ser den ut som en jättestor orgelfasad. Mellan de mäktiga pelarna, som sträcker sig från grunden Read more [...]

Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1. Där Betlehemskyrkan ligger i dag stod förr det gamla Betlehemskapellet. Kapellet, som invigdes 1880, ritades av församlingsmedlemmen och stadsarkitekten E A Hedin. Hedin bodde granne med Betlehemskapellet. Hans villa Buregården tjänstgör i dag som bostad åt kyrkoherde Wiklund och som samlingslokal åt Staffans församling. Flera av husen runt kapellet hade ritats av Read more [...]

Buregården, Södra Centralgatan 7, Söder

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"   Det här huset kunde vara ett monument över Erik Alfred Hedin, som var stadsarkitekt i Gävle under åren 1876---1922. Buregården uppförde han åt sig och sin familj 1880. I en av gårdens förstugor kan man läsa, konstnärligt målat, i tre falt: "Grunden är Shipper Erik Buhres forna vret". I mittelfältet står: "Nr 74 nya första kvarteret" och i sista fältet: "Byggnaden är uppförd 1880. Tillbyggnaden 1896 Read more [...]

Joe Hillgården, Nedre Bergsgatan 28, Söder

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe"     Den här gården på Gamla Gefle är den gård, som får ta emot de flesta internationella besöken. Det är inte därför att byggnaden är speciellt märkvärdig utan därför att Joe Hillföddes i gården. Sedan 1740-talet vet man namnen på gårdens ägare. Den förste var kronobåtsman Christian Apell. År 1880 inköptes gården av Joe Hills far, konduktören Olof Hägglund från Forsby. Inte mycket Read more [...]

Smedjegatan 18

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Smedjegatan 18     Gården här i slutet av Glasmästargränd, Smedjegatan 18, var Anders Otto Rönnings barndomshem vid sekelskiftet 1800, fast huset var nog mindre då. Hans far hade osäkra inkomster. Han var "sjötullsbesökare" och tog upp avgifter från skepparna som inte sällan försökte gömma sitt tullpliktiga gods. (Publicerat av Ingvar Henricson i en artikel i Gefle Dagblad 2008-02-14 "Bland Read more [...]