S Strandgatan 14, Petregatan 1, 3, 5, 7, Dybböls skansar-Erik Wickberg

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        Sillpackargården vid Gavleån     Klickbar bild, klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till artikeln     I den fastighet, som numera bär adressen Södra Strandgatan 14, bodde på 1690-talet en borgare vid namn Per Jonsson Kring. Tomten hade på den tiden en helt annan Read more [...]

Smidesmästarnas gård vid gamla Smedjegatan 2 – Erik Wickberg

                                                                                                                      Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida. KLICKA PÅ BILDERNA  FÖR ATT FÖRSTORA DEM, klicka därefter på tillbaka-pil för att återgå till artikeln.   Kvarteret Read more [...]

Sekel utan fritidsproblem på 1600-talet i Gefle – av Erik Wickberg

  Ett visst behov av förströelse och tidsfördriv har väl i alla tider funnits hos människan, även om det först i våra dagar tagit sådana proportioner, att man på allvar börjat betrakta det som ett svår­bemästrat problem. I gångna tider med deras omänskligt långa arbetsdagar och -veckor skapades självfallet inga större bekymmer för, hur den knappt tilltagna fri­tiden skulle utnyttjas. Fritiden omfattade då i praktiken knappast annat än söndagarna, och även då var Read more [...]

Gävle Trivialskola i fokus 1679-1684 – Av Alf Uddholm

    Kring Gävle Trivialskola 1679-1684 - Av Alf Uddholm Källa:   Från Gästrikland 1989-1990, sid 46 - 69     Alla små numrerade noter förklaras ytterligare på slutet.   Gävle lärdomsskolas matrikel DI:1 inrymmer bl a en dagbok som, med mycket stora luckor, fördes av rek­tor Jonas Phragmenius och hans efterträdare åren 1679-1682. Den innehåller redovisningar av djäknepenningsuppbörder och reparationer i det nybyggda skolhuset, uppgifter om Read more [...]

Prästgården kanske far till himlen? – av Kjell Hertzman

    Från Åke Nyléns tidningsurklipp   Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.   Prästgården till himlen far – kanske?      Foto: Håkan Selén Vet du var Gävle prästgård ligger? Det är ett av stadens fornminnen som legat på samma plats sen medeltiden. Nu kan det bli bostäder av den. Kjell Hertzman, lokalhistoriker och en gång mottagare av GD:s Read more [...]

Alderholmen har bytt skepnad – Ulf Kriström

Publicerat i Gefle Dagblad Söndag 23 januari 2011 Från Åke Nyléns tidningsurklipp     Ni som flyttat in i de nya, ljusa, toppmoderna husen på Alderholmen tror kanske att ni bor på orörd mark. Att friden som rådde där innan bostadsbyggandet satte igång för några år sedan är något som varat i evighe­ters evighet.   Jaja, ni kan ju se på den svartvita bil­den här ovan hur det verkligen lig­ger till. Alderholmen har en mycket levande, om än som Read more [...]

Erik Wickberg – Kv Islandskällan på Söder i Gamla Gefle.

    DE NYA STADSGATORNA KRÄVER TOMTMARK   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Över nordöstra hörnet av nuva­rande fastigheten Södra Strand­gatan 16 samt utöver både denna gata och Södra Köpmangatan sträckte sig vid 1600-talets början den gårdstomt, som ovan bär numret Read more [...]

MINNESORD OM ALF UDDHOLM AV GÖRAN SEVERIN, BJÖRN WIDEGREN OCH ARNE ØVRELID

    Publicerat i GEFLE DAGBLAD den 13 juni 2013   Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida. KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   En verklig kulturpersonlighet - av Göran Severin   Genom Alf Uddholms bortgång har Gävle mist en av sina verkliga kul­turpersonligheter. Hans klassiska bildning Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 5 och Smedjegatan 15, Lindholm-Hedqvist-Leufstadius

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   Hur Holms gräsland blev två tomter               I  Nora-byn Sälja i Västmanland levde omkring år 1600 en viss Olof Andersson, vars tre Read more [...]

Eric Wickberg – Wretgården, Lilla Brunnsgatan 2 blev Uhrwäders hem

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            I ett tidigare kapitel har berättats om det gårdsbyte, som 30/3 1667 avtalades mellan borgarna Erik Uhrwäder och Olof Wret Om denna affärstransaktion i stället skett i våra dagar, skulle den förstnämnde bara behövt ändra sin postadress från nr 3 till nr 2 vid Lilla Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 5 på Söder i Gävle

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   Från fiskargård till skolhushåll         »Fastebrevet är av år 1626 uti Juni månad; berättar att Nils Persson Storholm försålt Read more [...]

Erik Wickberg – Kartografernas syn på Gamla Söder

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.          KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!     Gamla söder på en krta från 1640-talet    Staden Gävles äldsta kända privilegiebrev utfärdades 1446 av konung Kristofer. Ingenting exakt är Read more [...]

KROG-KRIGET MELLAN STRÖMSBRO OCH STIGSLUND – Kjell Hertzman

  Publicerat i Arbetarbladet 13 juni 1981 Från Åke Nyléns tidningsurklipp   KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   STADSFISCALEN och Controlleuren vid sjötullen i Gävle, Jöran Elis, född 1645 och död 1705, var en inflytelserik och välbeställd man i 1600-talets Gävle. Han tillhörde en av de mest betydande Gävlesläk­terna under 16- och 1700- talen. Släkten kom ursprungligen från Read more [...]

Kyrkport som inte används – av Folke Löfgren

Publicerad i Gefle Dagblad lördag 11 augusti 1984  Ur Åke Nyléns tidningsurklipp   Pousettska gravkoret vid Heliga Trefaldighetskyrkan uppfört av Raphael Pousett 1789. Källa: Från Gästrikland 1945-1946, sid 25.   Den här portalen år inte gjord för handikappade. Den har ej heller tillkommit för den stora allmänheten. Vintertid skottas det aldrig någon väg till porten. Frå­gan är om inte just den här portalen är den vackraste i He­liga Trefaldighetskyrkan.   Den Read more [...]

GÄSTRIKLANDS HISTORIA berättad av Lennart Ödeen – Del 17

Info om Tidning och publiceringsdatum saknas. Åke Nyléns tidningsurklipp     Fem gästrikeryttare ”Inspektör Hööks tienare” – alla stupade vid blodiga slaget i Holovzin   Del 17, Karolinska tiden     På 1680-talet infördes indelningsver­ket i Sverige av Karl XI. Vissa kronohemman avdelades till under­håll åt ämbetsmän, officerare och ryttare. De meniga fotsoldaterna underhölls av rotar bestående av skattebönder. Solda­terna försågs Read more [...]