Fredrika Charlotta Runeberg av Merete Mazzarella PUG 2008-04-10

 

                                                   

 

 

Några av alla befintliga fakta om Merete Mazzarella:

 

Född år 1945 i Helsingfors och uppvuxen i Schweiz, Kina, Turkiet, England och Finland.

 

Student 1962, Fil.kand.1968, fil.lic.1977, fil.dr 1981. Lektor i finlandssvensk litteratur vid Helsingfors universitet 1973-1995. Docent i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi 1988 i finlandssvensk litteratur vid Helsingfors universitet 1992-1995. T.f. professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet 1995-1998, professor sedan 1998. Medarbetare i Hufvudstadsbladet, nya Argus, Sydsvenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Huvudredaktör för Nya Argus 1990-1991. Styrelsemedlem i svenska litteratursällskapet 1981-1996, sekreterare 1990-1992. Mazzarella undervisar också läkare och läkarstudenter vid Helsingfors universitet och Uppsala universitet. Ja, listan kan göras lång.

Mötet med den späda Merete – vars lågmälda profil kombinerad med vass skärpa – var en verklig upplevelse. Hon berättade om nationalskalden Runebergs hustru och även något om Märta Tikkanen som även hon fick spela den andra fiolen i förhållande till sin make.

 

Fredrika Charlotta Runeberg (1807-1879), f. Tengström har länge fått personifiera den ideala hustrun och husmodern i Finland. Samtiden kände henne bäst som skaldehustru och gästfri värdinna. Hon drev ett stort hushåll med tjänstefolk och födde åtta barn, av vilka två dog som små: Anna (1832–1833), Ludvig (1835–1902), Lorenzo (1836–1918), Walter (1838–1920), Johan Wilhelm ”Hannes” (1843–1918), Robert (1846–1920), Edvard (1848–1851) och Fredrik (1850–1884).

 

 

Fredrika Charlotta född Tengström. En nationalskalds hustru.

 

Fredrika hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid, hon var författarinna och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. Tillsammans med några andra lektorsfruar grundade hon en fruntimmersförening i Borgå. Föreningen drev bl.a. en skola för medellösa flickor. För skrivbordslådan skrev hon inlägg om kvinnosaken, konsten och språkfrågan. Inför sina närmaste vänner tog hon aktivt ställning för den ogifta kvinnans myndighetsrätt och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete.

 

För att stjäla tid till eget skrivande vid sidan av sin hushållsskötsel och uppassning av den självupptagna geniförklarade maken (och för att inte belasta makens kassa) avstod hon från många nöjen. Då kunde hon tillåta sig att i stället köpa tjänster, som stickade strumpor till sina 6 söner.

 

I huset, som bestod av två våningar, bodde maken på den ljusa och varma övervåningen och i den mörka kalla bottenvåningen bodde Fredrika med 6 söner och 4 tjänarinnor.

Maken ville gärna “vara generös” och fira hennes litterära framgångar tillsammans med sina egna vänner och därför lät han henne passa upp dem. Man bör dock ej moralisera över äldre kvinnors värderingar då Fredrika säkert tyckte att det var helt i sin ordning.

 

Då hennes make fick slaganfall fungerade hon som hans anhörigvårdare under 14 år. Hon kunde därför sällan lämna hemmet då hon läste högt för sin sängliggande make mellan 10 – 12 timmar per dag,

 

I stället för att bli bitter över sitt livsöde ägnade hon stor del att korrespondera med sina belästa söner och visade via breven stort intresse över vad som hände i världen. Hon kan därför sägas fungera som skyddshelgon över alla förbittrade kvinnor.

 

Meretes underhållande föredrag gick alldeles för fort. Hos mig väckte hon många tankar genom att berätta att de flesta kvinnor över 65 år beskriver sitt återstående liv på knappt 4 sidor i relation till om de skulle beskriva sitt totala liv omfattande en hel bok.

 

Mer om Fredrika:

 

Arkiv och Litteratur

 

Nominerad till svenska Litteratursällskapet i Finland

 

Livskedjan

 

 

 

Även Göran gratulerades med rosor till årets kulturpris som utdelats av landstinget.

 

 

Fotograferat och sammanfattat av Lisse-Lotte Danielson.

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..