Konditori Sjöstrands rivning 1975 – fotograf är Nisse Svensson

Nisse Svensson har dokumenterat rivningen av Sjöstrands  år 1975. Ett mycket populärt konditori som många av oss har starka minnen från. Vi tackar för att han så generöst delar med sig av sina bilder.        Nisse är en fotointresserad privatperson som också var med i Gävle fotoklubb under sjuttiotalet. Det tackar vi för!   Här försvinner en av Gävles absolut mest populära pärlor mellan 50- och 70-talet.   Vad vet vi om Sjöstrands konditori? Read more [...]

Staketgatan – rivning 1975 – fotograf är Nisse Svensson

Nisse Svensson har dokumenterat Rivningen av Staketgatan  år 1975 Vi tackar för att han så generöst delar med sig av sina bilder.     Nisse är en fotointresserad privatperson som också var med i Gävle fotoklubb under sjuttiotalet. Det tackar vi för!   Bilderna är tagna från platsen där parkeringshuset vid Norra skolan är nu. Man ser lite av den på något av korten och delar av Nordost-husen syns väl också på något kort  (på ett av korten syns ju Read more [...]

Min Mors klassfoton – av Hans Hiller

  Hans Hiller har översänd sin mors Klassfoto från Islandsskolan 1936   Översta raden från vänster: Irma Persson, Margit Öhman, Ingrid Andersson, Gunvor Johansson, Barbro Skeppstedt, Greta Kjellström, Berta Sandberg, Eva Nordström, Rut Norberg, Margareta Strid och Märta Andersson (Hans mamma)   Mellanraden: Eva Wallin, Barbro Paulus, Britt Skog, Majvor Vestling, Karin Karlsson, Sally Larsson, Evy Eriksson, Estrid Larsson, Harriet Söderström Read more [...]

Andersbergs byggnation vintern 74-75, fotograf är Nisse Svensson

Nisse Svensson har dokumenterat byggnationen av  Andersbergs centrum vintern 74-75. Fotat från Vinddraget 13 A. Vi tackar för att han så generöst delar med sig av sina bilder.              Här finns mer bilder från det färdigbyggda Andersberg som visas från Stadsarkivet!    ————————– Februari 4, 2013 Sammanställt av – lisse-lotte@danielson.be     Read more [...]

Brynäs Gatunamn och Gävlehistoria – av Jan Sterner

Brynäs   Brynäs var från början enbart ett naturnamn. 1596 nämns en vret på Brynäs ägd av Olof Simonsson i Söderby (Sörby). Det fanns vretar och fäbodar här, som under 1600-talet slogs ihop till en lantgård. Bry­näs 1633 i Domboken. Under 1700-talet byggdes en herrgård och den nu stora egendomen ägdes av kända Gävlesläkter som Ennes och Garberg. 1859 tog tobaksfabrikören Rettig över. Jordbruket drevs till in på 1900-talet med en massa kor, som delvis mjölkades av Read more [...]

Gatorna i Gefle under 1700-talet – Av Jan Sterner

  1737 gör magistraten en "Kort Geografisk beskrifning öfwer Gefle stad". Där namnges 14 gator, tre torg och några andra lokaliteter. Jag tar upp dessa namnformer under respektive namn i kapitlet "Namnförklaringar" (i Centrum). Mindre gator och gränder namnges inte.   Under 1700-talet växte staden, så att folkmängden var 3531 personer år 1755 och 5131 år 1785, framför allt på grund av att Gävle alltmer intog platsen som en av de ledande skeppsfarts- och varvsstäderna Read more [...]