Del 1 Växa upp på Brynäs på 1940- , 1950-, och 1960- talet

MATS C. WIBERG - känd Gävleprofil - berättar om sin uppväxt PÅ BRYNÄS   "TILL MINA BARNBARN - och Nostalgiker".   Jag är ett så kallat permissionsbarn. Det vill säga, pappa låg inkallad nästan hela världskriget vid finska och norska gränserna. 1941 låg han vid Töcksfors i Värmland, fick så kallad skördepermis i augusti, och jag föddes i maj året efter, på Gävle Lasarett.   Gävle Lasarett.   Förlossningen var jobbig för mamma, Read more [...]

59 Rickard Sandler, del 2 kap LIX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   RICKARD SANDLER.( 1884 - 1964 )   LANDSHÖVDING 1941 – 1950   UTAN TVIVEL SKULLE man göra sig skyldig till en allvarlig - och förty klandervärd - felbedömning, ifall man påstod att Rickard Sandler nådde sin karriärs kulminationspunkt när han år 1941 utnämndes till landshövding i Gävleborgs län. Före denna tidpunkt hade han under en nära 30-årig parlamentarisk bana gjort sin Read more [...]

02 Bokhyllan

 HÅKAN LEIJDING - känd Gävle-profil berättar:   Skötte tidigare bl a en Auktionskammare här i Gävle. BOKHYLLAN Att driva Auktionskammare är väldigt trevligt och roligt speciellt om man har fina saker att ropa ut. Ofta kommer mycket folk på ens annonser. Folk gillar att gå på auktion. Men allt som säljs på en auktion har inte alltid saker folk lämnat in. En del är egna inköp från kunder som kanske bara har nån enstaka sak att avyttra. Det kan vara både enklare och Read more [...]

Livet på Gefleborg slott under furstar, hövdingar, fruar under 350 år, del 1 1550-talet till 1719

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN (1873-1967) om livet på Gävleborgs slott. - Landshövding Robert Hagens hustru. Ellen Wadström, gift med Robert Hagen Utgiven av Landshövding John Lingman 23 september 1955  Landshövding John Lingman LIVET PÅ GEFLEBORG UNDER FURSTAR HÖVDINGAR FRUAR I 350 ÅR ---------------------------------------------------------------------------- INNEHÅLL - DEL I. Del I, Slottets historia Del II, Johan III Del III. Catharina Jagellonica Del Read more [...]

46 Gustaf Fredrik Asker, del 2 kap XLVI

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.    GUSTAF FERDINAND ASKER(1812-1897)   LANDSHÖVDING 1861-1883   EFTER ATT REDAN vid aderton år ha fullbordat sina studier i Uppsala började Asker omedelbart att tjänstgöra i Göta hovrätt, där han år 1845 blev assessor. Efter sin fader valdes han till borgmästare i Jönköping och skötte befattningen förtjänstfullt i tolv år. Han företrädde Jönköpings stad i borgarståndet vid Read more [...]

44 Lars Magnus Lagerheim, del 2 kap XLIV

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   LARS MAGNUS LAGERHEIM(1785/6?-1858) LANDSHÖVDING 1843-1853   LARS MAGNUS WEIDMAN-LAGERHEIM var son till den mycket lärde Theologie Doktor Thure Weidman, som innan han blev biskop i Skara var professor i grekiska och österländska språk vid universitetet i Lund och ledamot av många lärda akademier och samfund. Hans mor var dotter till biskopen Olof Celsius. Förfäderna hade också varit Read more [...]

43 Catharina Ulrika (Ulla) Montgomery, del 2 kap XXXXIII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   CATHARINA ULRIKA (ULLA) MONTGOMERY (1787-1866)   GIFT MED ERIC SPARRE   ULRlKA (ULLA) MONTGOMERY, gift med Eric Sparre, var ett av de tolv barn som överste Robert Montgomery hade i sina tre äktenskap, "den sturske Montgomery, kvinnotjusaren, kungagunstling, statsfånge", om vars spännande krigiska och romantiska öden i många länder det skrivits så mycket. Ulla hade ärvt sin fars mörka, Read more [...]

42 Eric Samuel Sparre, del 2 kap XXXXII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ERIC SAMUEL SPARRE (1776-1843) LANDSHÖVDING 1813-1843 I SINA MEMOARER skriver Malla Montgomery-Silfverstolpe att hon sammanträffat med sin halvsyster Ulrika Montgomerys blivande make, kabinettskammarherren Eric Sparre. och att han gjort ett mycket gott intryck. Efter deras giftermål jular hon år 1810 med dem på Cederhielmska släktgården Lindholmen i Uppland. Ulrikas mor var Märta Ulrica Read more [...]

41 Salomon Mauritz von Rajalin, del 2 kap XXXXI

      En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   SALOMON MAURITZ von RAJALIN (1757-1825)   landshövding 1812-1813   KRIGARE HADE DE flesta av ståthållarne på Gefleborg varit innan de fingo denna post och många fördes efter några år på nytt ut i fält. Salomon Mauritz von Rajalin tyckes ha varit den förste, som från däcket på ett flaggskepp flyttades över till de 'nordliga markerna. Släkten, som härleder sig från en känd Read more [...]

40 Juliana Duwall, del 2 kap XXXX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   JULIANA DUWALL (1759-1789)   GIFT MED FREDRIK ADOLF ULRIK CRONSTEDT   Juliana Duwall var aderton år då hon gifte sig med hovintendenten greve Cronstedt och blev under de åtta år hon levde på Gefleborgs slott en vid sin makes sida mycket uppskattad värdinna och slottsfru. Hon var mycket gästfri och vidgade sällskapskretsen, men ville även höja umgängeslivet och giva det ett rikare Read more [...]

22 Åke Ulfsparre, del 1 kap XXII

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. ÅKE ULFSPARRE(1635-1701). LANDSHÖVDING 1680-1687   "HAN HADE TJÄNT sig med tapperhet upp, alla grader igenom", sades det, då Åke Ulfsparre, som överste vid Jemtlands Fältjägarregemente och till detta anslutna Dragonskvadroner, blev utsedd att vara vice landshövding över "Gefleborg och WesterNorrland" längre tider mellan åren 1680 och 1687, då de ordinarie landshövdingarna fått andra Read more [...]

21 Lennart eller Leonard Ribbing, del 1 kap XXI

  En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott. LENNART/LEONARD? RIBBING(1638-1687).   LANDSHÖVDING 1683-1687 EFTER MILITÄR utbildning blev Ribbing 1675 överste för ett regemente som han själv värvat, men tog avsked efter några år, då andra uppgifter tilldelades honom. 1683 utnämndes han till landshövding i Gefleborgs län, Norrlanden, Jämtland och Härjedalen.     Landshövdingens första uppdrag blev att igenom häradshövdingarne Read more [...]

20 Göran Sperling, del 1 kap XX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   GÖRAN SPERLING(1630-1691).   LANDSHÖVDING 1679-1683   GÖRAN SPERLING hörde till de icke alltför många krigare under 1600-talet, som före sin militära utbildning studerade vid Uppsala universitet och därefter fått fortsätta sin uppfostran under utländska resor. Tjugotre år gammal blev han kammarjunkare hos arvfursten Carl Gustaf. Tio år senare deltog han med utmärkelse i dennes Read more [...]

19 Jacob Fleming, del 1 kap XIX

    En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.   Del XIX - JACOB FLEMING(1635-1689).   LANDSHÖVDING 1677-1679   JACOB FLEMING tycks, i motsats till de flesta av företrädarna, icke ha varit krigare innan han blev ämbetsman, utan börjat sin bana inom civilförvaltningen. Innan trettio års ålder var Fleming kommissarie i Kammarrevisionen och kort därpå rikskammarråd. Både Carl Xoch Carl XI satte värde på nitiska medhjälpare i administrationen Read more [...]