Elin Königsdotter bl.a. kopparhandlare i Gävle

Elin Königsdotter – bl.a. kopparhandlare i Gävle vid 1500-talets mitt. Anbytarforum (Källa: ”Från Gästrikland 1962” Utdrag ur docent Sven Lundkvists rapport om GÄVLE BORGARE OCH KOPPARHANDELN UNDER 1500-TALET.. sidor 77 – 83 samt "Ur Gävle Stads Historia 1946") År 1580 införde kronan ett inköpsmonopol på koppar, vilket med korta avbrott varade till år 1588. Köpmännen från Gävle förlorade möjligheten till sedvanlig försäljning av importvaror, fisk och spannmål Read more [...]

Prosten Petrus Ola Fontelius och Catharina Rolandsdotter Bure och häxprocesserna

  Prosten Petrus Ola Fontelius och Catharina Rolandsdotter Bure ochhäxprocesserna. Materiel översänt från John Winblad von Walter 201 Fourth Street East Carver, Minnesota 55315 United States of America John är släkt med Buresläkten och hans morföräldrar utvandrade till Minnesota. Svenskarnas emigration till Amerika.   Länk till offrade, halshuggna eller brända offren över hela världen! Petrus Ola FONTELIUS föddes i Kölva (Kjölva) på Åland 1622. Han var son till Read more [...]