Missionshus, Bäcklunds Järn, Radhus, Ramens Backe-Skogmursvägen

Publicerat i GEFLE DAGBLAD MÅNDAG 26 MARS 2007                                                                    

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

Maud Selén, Stadsarkivet, har tittat i gamla tidningsklipp och funnit följande om ett aktuellt stycke mark:

 

Vid sekelskiftet förekom en om­fattande byggnadsverksamhet in­om Gävle missionsförsamlings verksamhetsområde. Det hette då Gefle missionsförening, Bomhus missionsförening och så vidare. Under tiden 1902-1903 färdigställ­des inte mindre än fyra nya sam­lingslokaler:

 

Paviljongen i Storsand, Hemlingby missionshus och Skogmurs mis­sionshus samt Holmsunds kapell.

 

Förutom dessa lokaler fanns även huvudkyrkan, Betlehemskapellet som byggdes redan 1880 och ersatte Södra Bönhuset vid Söder­malmstorg, som varit i bruk sedan 1855. Betlehemskapellet fick nam­net Betlehemskyrkan 1924.

 

I områdena Skogmur, Fridhem och Höjersdal behövde församling­en lokal för söndagsskola och sam­mankomster. Man beslutade att bygga ett missionshus vid den så kallade Ramens Backe vid Skogmursvägen. Gefle Stadsfullmäktige upplät mark och huset byggdes sommaren 1903. Kostnad: 5000 kronor.

 

År 1978 köpte kommunen mis­sionshuset för 28 000 kronor för att riva det. Då för att lämna plats åt Bäcklunds Järn. Nu är även den fastigheten riven och det står ny­byggda radhus på tomten.

 

Missionshuset före rivningen med Bäcklunds Järn i bakgrunden.

 

Här står radhusen i dag.

———–

Tillägg från Ingrid Hällström 2016-01-04:

Jag har ett interiörkort från Skogmurs missionshus, ca 1920.

I mitten vid bordet sitter min morfar, P.J Olsson. Bakre raden tv, den lilla flickan är min mor Valborg, intill henne min mormor, Lovisa Olsson.

Kvinnan i mitten tant Klara,som bodde och förestod missionshuset .

Dom tre pojkarna som syns är mina morbröder, Elof, Daniel och Axel.

Många gånger har jag som barn varit i det spännande huset med trappor och skrymslen och vrår.

Många fina Julgransplundringar finns också i mitt minne.

 

————————————————————————————-

 

april 23, 2012

 

Sammanställt av lisse-lotte@danielson

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..