Heliga Trefaldighets kyrktorn, guidad tur

 

 

 

 

Har Du sett en av Gävles mest spännande hemligheter?

Jag tänker nu på Heliga Trefaldighetskyrkans kyrktorn som blev klart i slutet av 1780-talet.

Bilder tagna 2009-11-25 – OBS att bilderna är tagna med extremt stort vidvinkelkobjektiv för att ni själva skall kunna vandra omkring ….

Klicka en gång extra på respektive bild och vandra runt med hissarna till höger och nedtill.

Vädret denna dag var regnigt och småruggigt.

Bilder tagna 2009-09-12.

Staden sedd från kyrktornet i slutet av 1800-talet.

Litet kusligt var det allt att klättra upp!

————————————————————————

Som infödd Gävlebo och boende i Gävle under ett halvt sekel “med råge” har jag trots detta ändå aldrig tidigare besökt denna spännande sevärdhet. Jag tror inte heller att så många Gävlebor har gjort det då det bara är öppet ett visst antal dagar under sommarmånaderna. Besöksgruppen får maximalt vara14 personer dels med tanke på de gamla, slitna trappstegen och dels att de små utrymmen som finns verkligen skall ha tillräckligt med plats åt en grupp. Säkerligen är brandrisken också ett starkt argument.

Jag hade turen att bli guidad av Anders Åstrand

Bild 003_small

inom Heliga Trefaldighets församling som är mycket skicklig och insatt i tornets historia. Ni rekommenderas absolut att hålla ögonen efter dessa guidningstillfällen som brukar annonseras i Gefle Dagblad. Möjligen får man vänta tills nästa år innan de börjar igen.

Några fakta om kyrkans historia (Anders gav mig nedanstående årtal men han kan berätta mycket mer kring dessa).

1605 – Vår gamla medeltida träkyrka brinner upp.

1638 – Magistraten beslutar att man skall skaffa byggmaterial till ny kyrka.

1644 – Borgarskapet klagar på en mycket felaktig och svikelig sträckmus.

1646 – Drottning Kristina (änka efter konung Karl IX) avbryter det kostsamma byggnadsarbetet och vill i stället donera slottet till staden som “passeligt Herrens tempel”.

1654 – Gävle stora kyrka invigs 14 juli och helgas åt den Helige Trefaldigheten.

1680 – Nya bekymmer uppstår då södra väggen förskjuts ned mot ånkyrkan håller på att rasa då den har byggts på glidande jordlager. Grunden förstärks och strävpelare muras.

1683 – Rasrisk upptäcks. Pålning sker under södra väggen, stävpelare byggs och troligtvis också södra vapenhuset.

1693 – Sprickbildning upptäcks i valven. Fyra järnband sätts mellan sträckmurarna ovan mittskeppet.

1704 – Rivning av Södra skeppets valv. Ingen stadga på mittskeppet och yttertaket får en svacka på mitten.

1712 – Till korskyrka. Karl XII, inga pengar i Sverige.

1720 – Gör slottet till kyrka.

1728 – Beslutas att reparera kyrkan.

1759 – Reparationen påbörjas av kyrkan. Stävpelare och pilastrar sätts på norra väggen och vitlimning sker invändigt.

1760 – Klockstapeln som står norr om kyrkan repareras.

1776 – Efter stadsbranden tar man bort den brandfarliga klockstapeln.

1779 – Arbetet påbörjas med kyrktornet.

1780 – Kyrktornet är nästan klart 1 mars men under våren börjar problemen. Tornet sätter sig och börjar vika sig åt söder och åt väster. Pålning samt övriga åtgärder sker.

1780 – Beslutas att stadens fiskare skall riva klockstapeln.

1783 – Lutar tornet 20 tum.

Det är 174 trappsteg ända upp och vissa är både branta och smala. Samtliga varnas för att hålla ned huvudena för att inte riskera att slå i ställningarna som sitter längs trappan. Det känns faktiskt litet kusligt när man klättrar upp – det är mycket mycket spännande.

 

Bild 004
Bild 005_small

Tjocka plank stöttar det hela .

Bild 006_small

Ni får tyvärr vänta tills ni möter Anders för att få förklaringar till vad allt används till.

 

Bild 008_small
Bild 009_small

 

Bild 011_small

 

Bild 012_small

Alla är mycket nyfikna på vad som döljer sig i tornet.

Bild 015_small

Bild 016_small

Allt är mycket dammigt och jag ser en hel del spindlar.

 

Bild 020_small

 

Bild 021_small

Detta intresserar såväl liten som stor.

Bild 022_small

Bild 056_small

 

Bild 023_small
Bild 024_small

 

Bild 026_small

Det är spännande att titta ut genom fönstren.

Bild 057_small

 

Bild 064_small

Djäkneklockan som ringde för de eleverna på 1600- och 1700-talet.

Storklockan vars kläpp ramlade ned för ett tag sedan vilket beskrevs i pressen.

Dörren till vindsvåningen öppnas nästan aldrig. Här förvaras en del riktigt gamla föremål som har använts genom tiderna.

Bild 030_small

Högst upp kommer vi till en liten dörr som vi går ut genom och fortsätter försiktigt runt det smala räcket utanför för att beundra den fantastiska utsikten. Det känns faktiskt litet kusligt!

Just denna dag är sikten mycket klar enligt Anders varför det är mycket tacksamt att fotografera!

Bild 033_small

Bild 032_small

 

Bild 035_small

Bild 040_small

 

Bild 043_small
Bild 050_small

 

Bild 052_small

Bild 051_small

Även nedklättringen pirrade en del.

Bild 061_small

 

Bild 065_small

 

Bild 066_small

Så var vi åter på säker mark

.

Anders önskar oss välkommen åter! Han vill också rekommendera både gammal och ung att läsa barnboken ” Majken och Melker besöker Amir i Gävle “, utgiven av Natur och Kultur.

———————————————————-

Fotat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website