Järnvägsövergång vid Nygatan i Gävle 1950

Som många äldre städer har även Gävle haft sitt “bom-elände” från det att järnvägen gjorde sin entré. Det var kommunikationerna med stadsdelen Öster som försvårades av järnvägen. Under 1960-talet revs det gamla Öster, med anor från uppbyggnaden efter 1869 års stadsbrand, och ersattes med en helt ny bebyggelse med moderna hyreshus. Nygatan skars av vid järnvägen och trafiken leddes efter nya gator. Endast den vänstra byggnaden på bilden finns idag kvar och är nu, som då en del av Grand Central Hotel.

 I källaren finns resturang Skeppet, där man kan avnjuta Böna-strömmingen i dess olika delikata former.

 

 

Text: Väinö Helgesson 

 

 

——————————–

 

November 8 2012

 

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top