Min Mors klassfoton – av Hans Hiller

 

Hans Hiller har översänd sin mors Klassfoto från

Islandsskolan 1936

 

Översta raden från vänster: Irma Persson, Margit Öhman, Ingrid Andersson,

Gunvor Johansson, Barbro Skeppstedt, Greta Kjellström, Berta Sandberg, Eva Nordström, Rut Norberg, Margareta Strid och Märta

Andersson (Hans mamma)

 

Mellanraden: Eva Wallin, Barbro Paulus, Britt Skog, Majvor Vestling, Karin

Karlsson, Sally Larsson, Evy Eriksson, Estrid Larsson,

Harriet Söderström och Lisa Kallberg.

 

Nedersta raden: Maj-Britt Eriksson, Ingrid Skoglund, Inga-Lisa Melin, Birgit Eriksson, Rut Färmander, Britt Östling och Inger Eriksson

————————–

 

Högre Folkskolan  Klass 2b 1939

 

Överst från vänster: Britt Larsson, Ingrid Skoglund, Birgit Eriksson, Ingegerd Becklin, Elsy Hemlin, Ulla Sörling, Karin Hillgren, Margit Björkman, Barbro Skeppstedt, Harriet Söderström, Märta Andersson (min mamma) och Elvy Johansson.

 

Andra raden från vänster: Karin Karlsson, Barbro Westberg, Evy Bergman, Märta Sundberg och Asta Wallinder

 

Nedersta raden från vänster: Inga-Lisa Danielsson, Karin Pettersson, Astri Franzén, Britta Persson, Linnea Bergfors och Margareta Stridh

Namn på lärare saknas

 

Högre Folkskolan nedan visar hösten 1937 klass 1 b.

 

———-

Islandsskolan 1935

 

Översta raden (pojkar): Sven Lindal, Georg Kick, Åke Söderlund, Hemming Sten,

Erik Törnsten, Österling, Gunnar Fahlstedt, Gunnar Boberg,

Karl-Erik Nordman, Ingmar Strandberg, Bengt-Göran Olsson och Sven Forslund(på rad nr 2)

 

Mellanraden: Ruth Aren, Irma Persson, Barbro Paulus, Britt Skog, Britta Ledin, Sally Larsson, Ingrid Ersson, Lillian Enfors och Märta Andersson

 

Nedersta raden: Inger Eriksson, Ingrid Sahlström (mammas lekkamrat i berättelsen), Barbro Skeppstedt, Birgit Nordgren, Gunvor Bjuhr,

Anna-Lena Carlsson, Gunvor Johansson, Ingrid Andersson, Margareta Strid, Karin Bäckström, Harriet Söderström, Eva Wallin och Birgit Stendal

 

————–

 

Islandsskolan 1936.

 

Övre raden: Sally Larsson, Estrid Larsson, Karin Skog, Inga-Lisa Melin, Evy Eriksson, Majvor Westling, Barbro Paulus, Barbro Skeppstedt, Gunvor Johansson, Greta Källström, Margit Öhman, Irma Persson, Maj-Britt Eriksson, Lisa Kallberg, Sigrid Norén och Eva Wallin.

 

Nedre raden: Margareta Strid, Eva Nordström, Anna-Lena Carlsson, Britt Skog, Birgit Eriksson, Britt Östling, Inger Eriksson, Ingrid Ersson, Harriet Söderström, Ingrid Skoglund och Karin Karlsson.

 

 

————————–

Februari 4, 2013

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Scroll to Top