Busstrafik i Gävle 1842 – av Ulf Ivar Nilsson

 Publicerat i Arbetarbladet 2 juni 2008.

 

 

 

X-TRAFIKS FÖREGÅNGARE. Tittar man noga på den här litografin från 1865 ser man den hästdragna omnibusen utanför hotell FenixStora Holmen, eller Alderholmen som vi säger i dag. Fartyget i förgrunden är hjulångaren af Chapman. Ur Gävle Stadsarkivs samlingar.

 

 

 

Redan i augusti 1842 kunde man åka buss i Gävle. Fabrikören Johan Wilhelm Adler hade då skaffat sig en täckt kärra som drogs av en häst och hade plats för åtta-tio passagerare. I annonser i tidningarna erbjöd han allmänheten kortare och längre lustresor i stadens omgivningar. Han arrangerade söndagsturer till Strömsbro och Forsbacka och hösten 1846 erbjöd han sig att skjutsa passagerare till en auktion i Mårdäng.

 

Ordet omnibus (stavat med ett s) betyder ”för alla” och Adlers vagn var tillgänglig för ”slutna sällskaper” när som helst, bara man sade till dagen innan. Men han körde också linjetrafik mellan Stora Torget och ångbåtsbryggan vid Tullhuset.

 

Av en annons från 1844 framgår det att omnibusens tidtabell inte var fastställd i förväg, utan när det signalerades från kyrktornet att ett fartyg var på ingående visste Gävleborna att det dröjde trettio minuter innan hästskjutsen rullade iväg från torget.

 

Signalerades från kyrktornet? Ja på Heliga Trefaldighetskyrkan fanns en stång med en kula. Varje gång ett ångfartyg siktades på väg in mot Gävle skickade tornväktaren upp kulan på halv stång. Och när båten låg vid kajen hissades kulan i topp. Tydligen finansierades den här servicen, åtminstone delvis, av allmänheten för på lotskontoret stod en sparbössa där man kunde lämna bidrag till ”signaleringen om ångfartygens hitkomst och afgång”.

 

Johan Wilhelm Adler var egentligen garvare och född i Filipstad 1791. Han kom till Gävle 1818 och gifte sig med skeppardottern Petronella Norbeck. Paret bodde på Söder där Adler snart förvandlade sitt garveri till en rätt betydande industri. Han hade flera viktiga uppdrag inom Hantverkssocieteten och satt bland annat i drätselkammaren. Adler var också känd som uppfinnare och gjorde en del sensationella förbättringar inom skinnhanteringen. När han dog 1851 tog änkan över garverirörelsen, men hur det gick med busstrafiken har jag ingen koll på.

 

1863 hade Adler i alla fall fått en efterträdare i Omnibusen Gefle som körde regelbundna turer mellan Stapeltorget och järnvägsstationen på Stora Holmen. Tidtabellen var anpassad efter tågens avgångs- och ankomsttider och varje resa genom staden tog 45 minuter. Men då stannade man också tio minuter utanför postkontoret vid Stora Torget, som vid den här tiden låg vid Rådhuset. Färden kostade 25 öre. Det lär också ha gått omnibusar mellan centrala staden och värdshuset Carlsborg som låg i backen där sjukhuset finns i dag.

 

Ulf  Ivar Nilsson

 

Läs mer av Ulf Ivar Nilsson.

 

——————————–

Tidningsartikeln.

November 8 2012

  Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..